Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Mijn LOF jaar

Laatst bijgewerkt op:

Het was een bijzonder schooljaar. Ten eerste Covid-19. Dit had niet alleen voor mij maar voor de hele wereld een enorme impact. Alles opeen anders en in onderwijsland gingen we van de meer traditionele lessen (docent voor de klas en studenten in de schoolbanken) naar volledig online. Mijn LOF aanvraag heb ik geschreven in covid-tijd omdat ik een verschuiving zag ontstaan in prioriteiten. Onze studenten Verpleegkunde waren heel hard op de werkvloer nodig en er was een grote behoefte aan flexibiliteit in het onderwijs. Blended learning implementeren zou hierin ondersteunend kunnen zijn. Hier lag voor mij gelijk de uitdaging, want hoe kan je blended learning gaan implementeren als er nog helemaal geen sprake is van een blend? Want voor mij is blended leren een weloverwogen mix tussen online en fysiek les. LOF bood mij de kans om dit verder te onderzoeken en uit te gaan rollen. Analyse fase: Ik ben mijn LOF jaar gestart met onderzoek, onderzoek naar wat blended learning eigenlijk is en hoe wij dat toe zouden kunnen passen binnen onze opleiding BBL Verpleegkunde. Waar mijn LOD-aanvraag gericht was op de BBL-Verpleegkunde student bleek de behoefte om het breder te trekken en ben ik gestart met onderzoek voor de gehele opleiding verpleegkunde bij Curio. De opleiding verpleegkunde vindt zich in een cruciale sector. Je ziet een verschuiving ontstaan in prioriteiten. Onze studenten waren afgelopen maanden hard nodig op de werkvloer en dit zal in de toekomst ook zo zijn. Door blended learing toe te passen in ons onderwijs hebben wij de mogelijkheden om ons onderwijs flexibel aan te bieden. Op lange termijn geeft dat onze studenten flexibiliteit in het volgen van onderwijs, hier heeft de beroepspraktijk ook belang bij. De definitie van blended learning die wij hanteren is:

"Het verrijken van leerervaringen, door het bieden van een aantrekkelijke en op elkaar afgestemde mix van werkvormen en leeractiviteiten, waarbij lerenden in verschillende leeromgevingen actief werken met de leerinhoud, zowel individueel als in interactie met elkaar en met de docent/expert, ondersteund met ICT (Torrisi-Steel, 2011; 2blearning, 2020; Last, 2021).​"

Ontwerpfase: In de ontwerpfase heb ik studiedagen georganiseerd om collega’s informatie te geven over blended learning, dit onder begeleiding van een expert op het gebied van blended learning, Barend Last.  Daarnaast een studiedag om gezamenlijk tot een her-ontwerp te komen. We hebben een gezamenlijke visie omtrent blended learning vastgesteld en ook wel onderwijsmodel hier passend bij is. Hierbij was het artikel van Barend Last : https://www.linkedin.com/pulse/van-po-tot-wo-modellen-voor-blended-learning-barend-last/?originalSubdomain=nlMet een werkgroep zijn we voor het verrijkt virtueel model gegaan en hebben we de ambitie om in het laatste leerjaar toe te werken naar zelf blend, dit houd in dat studenten kiezen zelf hoe ze de leerinhoud en instructie doorlopen. We verrijken ons huidige onderwijs dus in eerste instantie met een weldoordachte en weloverwogen mix tussen online en fysiek onderwijs en willen studenten in het laatste leerjaar meer de keuze geven om hun leerroute (nog) meer zelf vorm te geven. Om collega’s te inspireren en motiveren heb ik samen met een collega een podcast gemaakt over ‘de ideale blend’. We hebben in deze vierluik gesprekken gevoerd over blended learning met de expert (wat is blended learning eigenlijk? En wat is het niet?), de beroepspraktijk (Hoe Podcast de ideale blend aflevering 1 Met Barend Last - YouTubePodcast de ideale blend aflevering 2 De beroepspraktijk - YouTubePodcast de ideale blend aflevering 3 de student - YouTubePodcast de ideale blend aflevering 4 de manager - YouTubeOntwikkelfase:In juni heb ik 2 heidagen georganiseerd zodat collega’s ook de tijd en ruimte zouden krijgen om aan het her-ontwerp te gaan werken. Samen met mijn collega Mijke van As hebben we een opdracht uitgezet om volgens het curriculair spinnenweb met het herontwerp aan de slag te gaan. Op de heidagen hebben we met elkaar gesproken, elkaar geïnspireerd en samengewerkt. Er zijn een aantal studenten en praktijkopleiders aangesloten om ze mee te laten denken en feedback te geven op ons her-ontwerp. (foto van de heidagen is toegevoegd) Test en Implementatiefase:We starten met de groepen van cohort 2021 met ons blended her-ontwerp. We werken binnen de opleiding verpleegkunde met modules en binnen elke module kan een keuze gemaakt worden tussen een weloverwogen en weldoordachte mix tussen online en fysiek. Ook zullen er verschillen zijn tussen BOL en BBL omdat de manier van leren bij deze studenten anders kan zijn. We hebben hele grote stappen gezet dit schooljaar en ik ben trots op de bereidheid en inzet van mijn collega’s. Ik kijk terug op een bijzonder jaar. Het was voor mij een hele uitdaging om een grote innovatie als een her-ontwerp van ons onderwijs in tijde van covid te implementeren en draagvlak te vinden en te creëren. Collega’s ervaarde al veel werkdruk van het volledig online lesgeven. Na goede gesprekken, de juiste informatie, een aantal studiedagen en tijd en ruimte om te werken ontstond er meer draagvlak en dit zetten we na de zomer voort. Ik heb geleerd om een innovatie/her-ontwerp op te zetten en uit te rollen binnen een team. Het leraren ontwikkel fonds heeft mij dat zetje gegeven om mij als docent verder te ontwikkelen. En zoals één van de pioniersprincipes aangeeft; Duurzaamheid ontstaat doordat andere er eigenaar van worden. De eerste stappen zijn gezet en we hebben een gezamenlijke visie en doel. Na de zomer gaan we met het her-ontwerp aan de slag, ik kijk er naar uit!;None;None