Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

"Microfoon aan!" De podcast als werkvorm in het VO

Laatst bijgewerkt op:

;Podcasting leent zich uitstekend voor educatieve doeleinden. Voor docenten is het een geschikte manier om de lesinhoud anders vorm te geven, voor leerlingen is het een manier om de lesstof op een innovatieve manier te verwerken. De podcast als vorm van activerende didactiek staat in dit initiatief centraal.;Het doel van dit initiatief is dus tweeledig. Op de eerste plaats wil ik samen met twee collega’s een format ontwerpen voor verschillende vakken waarin het creëren van een podcast centraal staat. We willen docenten laten zien hoe ze podcasting in kunnen zetten in hun eigen lespraktijk, en hoe het zowel vakinhoud als specifieke vaardigheden kan verrijken. Het format zal uiteindelijk moeten bestaan uit een technisch deel (dat bijvoorbeeld gaat over het opnemen en bewerken van audiobestanden), maar ook uit een stappenplan dat docenten helpt de juiste vorm te vinden voor hun podcast-opdracht. Naast een docentendeel moet er ook leerlingenmateriaal worden ontwikkeld. Zij moeten immers ook bekend raken met het fenomeen podcasting en alles dat hierbij hoort. Het is de bedoeling dat ze aan de slag kunnen met de opdracht die de docent voor ze heeft bedacht. Hier hoort vanzelfsprekend ook een technische instructie bij. Zodra leerlingen beschikken over een zekere basiskennis van het productieproces, is het vervolgens heel goed mogelijk bij meerdere opdrachten het eindresultaat vorm te geven in de vorm van een podcast, in plaats van een "klassieke" presentatie of werkstuk. Op deze manier wordt het eventueel ook voor andere docenten interessant met podcasting aan de slag te gaan. De manier waarop we hier aan gaan werken is door met een "pioniers-groep" aan de slag te gaan met experimenten vanuit onze vakken, grofweg tijdens de eerste helft van het schooljaar. Met deze ervaringen willen we de tweede helft van het schooljaar onze kennis en ervaringen doorgeven aan onze collega's.