Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Methodenslaven of doelgericht?

Laatst bijgewerkt op:

;

Hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten zonder dat we slaafs de methode volgen? We willen werken vanuit de doelen. Wat hebben leerlingen nodig en hoe kunnen we dit vormgeven in een lesplan. Hoe kunnen we het eigenaarschap van kinderen hierin vergroten?

;

Doel;

- Leerkrachten zijn bewuster bezig met het werken volgens (leer)-doelen, benoemen deze naar de leerlingen of gaan samen met de leerlingen opzoek naar het doel van de les.

- Leerkrachten hebben een goed inzicht in de leerlijnen van de verschillende vakgebieden.

- Leerkrachten kunnen effectieve feedback geven, zodat leerlingen zich op zijn/haar beurt bewuster wordt van zijn/haar leer- en denkprocessen.

-Hoe kunnen we lesplannen maken in combinatie met Snappet 3.0 zodat we de bovenstaande doelen krachtig vorm kunnen geven?

- Leerlingen leren zelf keuzes maken in hun eigen ontwikkeling.

Werkwijze;

- Literatuur bestuderen over het werken met doelen i.p.v. methodes. (gepersonaliseerd leren)

- Onderzoeken hoe we dit kunnen vormgeven binnen onze huidige lesmodellen of dat we daar andere keuzes in moeten maken.

- Leerkrachten inzicht geven in de verschillende leerlijnen en in het werken volgens doelen.

- Onderzoeken hoe we leerlingen meer kunnen betrekken bij het maken van keuzes binnen hun eigen lesplan.