Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Maakonderwijs als methodiek voor natuurkunde-plus+

Laatst bijgewerkt op:

;In dit project wordt maakonderwijs geïntroduceerd om de doelstellingen van het vernieuwde_x000D_ bovenbouwcurriculum van het vak natuurkunde in het VO (beter) te gaan halen._x000D_ Niet alleen wordt het onderwijs geïntroduceerd maar de effecten ervan worden beschreven en verwerkt in_x000D_ theorievorming. Dit leidt tot aanbevelingen over wat goed maakonderwijs inhoudt.;Een van de doelstellingen van die vernieuwing was het wijzigen van de “sommetjes-cultuur” in een waarin ook_x000D_ andere vaardigheden een plaats zouden krijgen. De theorie van de meervoudige intelligentie wordt in dit verband_x000D_ vaak genoemd. Hieronder vallen o.a. de lichamelijk-kinesthetische en de visueel-ruimtelijke intelligentie. Het idee_x000D_ van het ontwikkelen van 21st- century skills en wat Wilhelm van Humboldt “bildung” (de derde dimensie van_x000D_ onderwijs) noemt, sluiten hierbij aan._x000D_ Maakonderwijs is een van de middelen die doelstellingen te halen; (zie b.v. www.makered.nl, www.fabklas.nl en_x000D_ www.makerschool.nl). Via docentennetwerken zoals de PLG Make&Design van de TUD en de Hogeschool Rotterdam_x000D_ wordt kennis opgebouwd en uitgewisseld. Veel van die kennis is opgedaan in de praktijk en intuïtief. Om het_x000D_ maakonderwijs een stap verder te brengen is het noodzakelijk die kennis nader te onderzoeken: typering_x000D_ maakonderwijs, hoe gaan scholen ermee om, waar zitten overeenkomsten en verschillen, wat voegt het toe aan de_x000D_ kennis& vaardigheden van leerlingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met de_x000D_ Hogeschool Rotterdam (Peter Troxler, lector “Revolutie in de maakindustrie”) en de TUD (Martin Bruggink, hoofd_x000D_ van het bètasteunpunt).