Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

‘LOF18-0460 Documaken.nl’ herschreven

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen alle leerlingen in Nederland de kans geven om hun PWS in de vorm van een documentaire te maken. Ook willen we alle VO docenten de kans geven hun leerlingen hierin te begeleiden. Het PWS is van oudsher een schriftelijk onderzoek waar veel informatie klakkeloos wordt overgenomen. De documentairevorm dwingt leerlingen de ‘echte’ wereld te betreden om hun bronnen te vinden en te ondervragen. Het is  betekenisvol leren en past volledig bij de belevingswereld van de huidige generatie die is opgegroeid in een beeldcultuur. Bijkomstig verankeren we documentaire en filmeducatie in het VO.;DOELSTELLINGEN: 1. Docenten en leerlingen helpen een goede balans te vinden tussen structuur en vrijheid bij het maken en begeleiden van een documentaire als profielwerkstuk. 2. Het ontwikkelen van handvatten om motiverende begeleidingsgesprekken te voeren. 3. Betere tutorials maken. 4. Uitbreiding van documentaire maken als hedendaagse krachtige didactische werkvorm. 5. De technische functionaliteit van de ELO laten verbeteren en uitbreiden door een docent. 6. Uitbreiden en verduurzamen van het netwerk van scholen en organisaties opdat het project door kan groeien nadat de subsidie stopt. WERKWIJZE (de punten correleren aan de doelstellingen) 1. Research doen, enquêtes en interviews houden met docenten en leerlingen die al een documentaire hebben gemaakt. 2. Research doen naar kennis van formatief evalueren en didactisch coachen. Gebruik maken van de kennis die er is op de scholen. 3. In samenwerking met professionele documentairemakers produceren van betere tutorials die het maakproces verduidelijken. 4. We ‘adopteren’ vier nieuwe scholen en stellen op deze scholen ambassadeurs aan. 5. Een docent ontwerpt de nieuwe ELO en traint de andere docenten zodat zij zelf aanpassingen kunnen doen. 6. Samenwerken met externe organisaties zoals het Netwerk Filmeducatie en research doen naar interesse van scholen voor een licentie en andere inkomstenbronnen.