Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Lezen voor GELUK!

Laatst bijgewerkt op:

;Het tot stand brengen van een gedragsverandering in het dagelijks handelen van leerkrachten om laaggeletterdheid van leerlingen op latere leeftijd zoveel als mogelijk te voorkomen en kansengelijkheid te vergroten. De focus komt te liggen op de leesmotivatie en leesfrequentie, waarbij ouders actief betrokken worden: Samen lezen voor GELUK!;Doel: Ik ontwikkel me tot een teacher leader door toepassing van de engagement-methode (Robinson, 2018). Met deze verworven kennis en vaardigheden breng ik een gedragsverandering bij leerkrachten te weeg. Zij onderkennen hierna het belang van leesmotivatie en zullen de leesfrequentie opvoeren waardoor laaggeletterdheid zoveel als mogelijk voorkomen wordt. Ouders worden hier actief bij betrokken. Werkwijze: Doe literatuuronderzoek met als focus leesmotivatie en leesfrequentie. Verdiep me in de engagement-methode en ga in dialoog met leerkrachten: - bereiken van overeenstemming over het belang van leesmotivatie en leesfrequentie om laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen. - bloot leggen van overtuigingen, waarden, acties en gevolgen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop leerkrachten nu omgaan met leesmotivatie en leesfrequentie. - evaluatie van voor- en nadelen van nieuwe inzichten. - implementatie en monitoring van de inzichten. Ga in gesprek met leerlingen: Wat hebben zij nodig om lezen leuker te vinden en meer te gaan lezen? Ga in gesprek met ouders over het belang van lezen en het vormgeven van het lezen in de thuissituatie . Participeer in het innovatieteam (FHKE, Fontys Hogeschool, lectoraat Kind en Educatie).