Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Lesson Study: 1+1=3

Laatst bijgewerkt op:

;Binnen het Nederlandse onderwijssysteem worden veel schoolklassen beschouwd als ‘loosely coupled systems’ (Fullan, 2007). Binnen mijn school en ook binnen de stichting is dit niet anders. Ik vergelijk de klassen bij mij op school wel eens met losse eilanden, waarop een leerkracht veelal alleen aan het werk is. Tijdens het lesgeven neemt de leerkracht – vaak onbewust en op basis van zijn eigen praktische kennis, continu complexe beslissingen. Ook het leren van leerkrachten vindt plaats op dat eiland. Ook de scholen binnen de stichting vergelijk ik met eilanden. Binnen dit initiatief wil ik met de inzet van Lesson Study stimuleren dat leerkrachten op elkaars eiland komen, zodat kennis gedeeld wordt. Binnen Lesson Study leren leerkrachten collectief in plaats van individueel. Daarnaast wil  ik een PLG starten die samen onderzoekt hoe we dit teamleren door middel van Lesson Study onderdeel kunnen maken van de professionele cultuur binnen de stichting.;Het doel van dit initiatief is een omslag maken van individueel leren naar teamleren, door Lesson Study onderdeel van de professionele cultuur te maken. Ik start als Lesson Study begeleider met een Lesson Study groep op Het Kompas. Deze groep bestaat uit vijf leerkrachten en doorloopt één keer de cyclus. Daarnaast neem ik contact op met de Lesson Study procesbegeleiders op twee andere scholen binnen de stichting en vorm met hen een bovenschoolse Lesson Study PLG. Het doel van deze PLG is dat we ervaringen uitwisselen en als proces begeleiders van elkaar kunnen leren. Daarnaast wil ik met hen samen onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat zoveel mogelijk leerkrachten binnen de stichting van Lesson Study kunnen profiteren. Daarna zoek ik contact met de bestuurster en het kwaliteitsteam over het formeren van een bovenschoolse Lesson Study groep. Ik wil met leerkrachten van verschillende scholen een Lesson Study groep oprichten die met een gezamenlijk onderwerp aan de slag gaan, zodat leerkrachten ook leren van leerkrachten van andere scholen. Dat kan bijvoorbeeld een groep bovenbouwleerkrachten zijn, die het automatiseren bij rekenen willen verbeteren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een olievlek ontstaat, waarbij ook andere leerkrachten leren een Lesson Study groep te begeleiden en er steeds meer groepen met Lesson Study gaan werken. Binnen de scholen, maar ook juist met leerkrachten van verschillende scholen.