Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leren rekenen met concreet materiaal.

Laatst bijgewerkt op:

;Vanaf groep 4 wordt er sinds dit schooljaar gewerkt met Snappet rekenen, WIG per leerdoel.  In de groepen 1 t/m 3 willen wij de lessen anders gaan aanbieden, zodat er een goede aansluiting ontstaat richting bovenbouw.  We willen werken vanuit de groepsleerdoelen a.d.h.v. een leerdoelenlijn en leerdoelenkast met concreet materiaal.;In de groepen 1-2 komen in de thema's diverse rekenactiviteiten aan bod. Dit zijn soms bewust ingeplande activiteiten, maar ook vaak wat we in het thema tegenkomen. In groep 3 wordt er gewerkt met de methode 'Wereld In Getallen'. Deze methode sluit niet goed aan bij het niveau van de kinderen.  Het doel is om het rekenaanbod in de onderbouw zo aan te bieden dat de doelen met daarbij een diversiteit aan betekenisvolle-concrete activiteiten zo aan te bieden dat iedere leerling op zijn manier zich de doelen eigen kan maken.  Hiervoor hebben we leerkrachten nodig die weten:  - welke concrete doelen aan bod moeten komen  - die in staat zijn de kinderen een goede begeleiding te geven, zodat het kind eigenaar kan zijn over zijn eigen leerproces  - welk materiaal hier bij ingezet kan worden  - hoe de  lesomgeving zo kan worden ingericht, dat het voor het kind duidelijk is wat er van hem verwacht wordt  kinderen nodig die:  -  eigenaar zijn van hun eigen leerproces: zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci: relatie-competentie-autonomie kasten nodig waar:  - een overzicht is van de concrete leerdoelen van de basisschoolperiode met de daarbij behorende materialen  - voldoende verschillende materialen per leerdoel aanwezig zijn