Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leren moet je ook leren

Laatst bijgewerkt op:

;Uit onderzoek blijkt dat executieve functies bepalend zijn voor schoolsucces (Diamond, Barnett, Thomas, Munro, 2007). Investeren in deze functies staat onvoldoende centraal op OBS Het Klokhuis. Met dit initiatief wil ik bewerkstelligen dat leraren voorzien in een leerarrangement waarbinnen begeleiding is in het ’leren leren’ en het ontwikkelen van EF-s.;Mijn initiatief heeft als doel plezier in leren, betere resultaten en meer autonomie en eigenaarschap bij kinderen. En meer werkplezier en minder werkdruk bij leerkrachten. Bovendien wil ik met dit initiatief bereiken dat onze, afgelopen schooljaar, herschreven visie vorm krijgt in de praktijk. Daarin wordt het volgende omschreven: ´´Leren is niet altijd gemakkelijk of fijn, om tot leren te komen, zijn vaardigheden nodig. Deze noemen we executieve functies en deze zijn essentieel in het leren leren, daarom verleggen we de focus van WAT kinderen leren, naar HOE kinderen leren. Daarbij valt te denken aan doorzetten, flexibel zijn, kunnen plannen, je aandacht erbij houden etc. We geven kinderen inzicht in hoe een (hun) leerproces verloopt en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarnaast leren we kinderen met een groei- mindset naar leren te kijken, waardoor ze erin geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. ´´ Met dit initiatief wil ik bewerkstelligen dat er bij alle kinderen structureel aandacht is voor het trainen van de executieve functies en dat kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces m.b.v. ´Mijnrapportportfolio´ en leergesprekken. ´Leren leren´ wordt een geïntegreerd onderdeel binnen ons onderwijs wat in het gehele aanbod aandacht verdiend.