Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leren met VR en AR in het VSO (II)

Laatst bijgewerkt op:

;Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum hebben veel moeite met taal en communicatie. Met speciale voorzieningen gaan we de achterstanden bij leerlingen wegnemen. Kentalis en ik hebben de ambitie om Virtual en Augmented Reality (VR en AR) als leermiddel te gaan inzetten in het (V)SO.;Doel van dit initiatief is om: •Inzicht te krijgen in welke VR/AR systemen er zijn en hoe hiermee gewerkt kan worden; •Visie te ontwikkelen op de toepassing van VR/AR in het (V)SO; •Nieuwe lesmaterialen en toepassingen te ontwikkelen samen met collega’s en externe adviseurs, zodanig dat ook andere leraren zich kunnen ontwikkelen; •Mijzelf en collega leraren inzicht te geven in het implementatieproces van een nieuwe technologie in het onderwijs; •Het onderwijs moderniseren en ontwikkelen door gebruik te maken van de nieuwste technologie; •Mij te ontwikkelen op het gebied van coachen en begeleiden van andere leraren; •Mij te ontwikkelen als (initiatief)leider, voorzitter en kartrekker; •Opgedane kennis en inzichten te delen met alle onderwijsinstellingen in Nederland via een online open source platform. Om dit te realiseren wordt in verschillende fases gewerkt. Ik en mijn collega van het kernteam gaan er als eerste voor zorgen dat we lesmateriaal en toepassingen ontwikkelen. Hierna gaan wij met een team van collega’s (van Maatman, de stichting Kentalis en andere scholen) aan de slag in een trainingsprogramma. Uiteindelijk zullen we een lespakket van VR en AR ontwikkelen. Dit wordt over de hele breedte van de stichting ingezet en wordt verspreid naar andere cluster 2 scholen in Nederland.