Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leren met én van elkaar voor eigentijds onderwijs.

Laatst bijgewerkt op:

;Het enthousiasme, de kennis en kunde van kinderen gebruiken door ze structureel in te zetten als 'digitale leiders' op onderdelen waar leerkrachten hebben aangegeven hulp of ondersteuning te kunnen gebruiken en zo de 21e eeuwse vaardigheden succesvol te implementeren binnen ons onderwijs.;De Paradijsvogel wil dat kinderen zo goed mogelijk voorbereid worden op hun toekomst. Dit houdt ondermeer in dat denken en handelen middels de 21e eeuwse vaardigheden vanzelfsprekend moet zijn voor de kinderen. Dit kan alleen als leerkrachten deze vaardigheden in hun lessen aanbieden en gebruiken. In onze ambities staat: • De leraren beschikken over voldoende ICT-vaardigheden om verschillende hard-, software optimaal te kunnen gebruiken. • Op onze school zien we ICT niet als een apart vak maar als een hulpmiddel bij de vakken, het ontwikkelen van 21ste centuryskills en bij het bieden van extra uitdaging aan kinderen die daaraan “behoefte” hebben (snappet, BYOD, laptops, tablets). • De leraren verstrekken opdrachten die het gebruik van ICT stimuleren. • Leerlingen zijn mediawijs. (kritisch kijken, zoeken, delen, begrijpend kijken, bewust van gedrag op diverse mediavormen Ik wil binnen school een groep kinderen opleiden die door leerkrachten en leerlingen aangesproken kunnen worden (vraagbaak) en ook ingezet worden tijdens lessen waar een leerkracht anders van af zou zien. Ik verwacht dat door de inzet van de 'digitale leiders' en het kunnen inroepen van hun expertise leerkrachten enthousiast worden om de 21e eeuwse vaardigheden te implementeren binnen het gegeven onderwijs.