Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

'Leren is effectief als... de docent effectief leert'

Laatst bijgewerkt op:

Leerlingen effectief laten leren, een wens die er bij veel scholen is, maar wat is effectief leren? Bij het Summa College is een nieuwe visie op leren geïntroduceerd met zes pijlers, zoals hieronder staan vermeld. Ik geloof dat de docent in hoge mate bepaalt hoe effectief het leren van de studenten is en nodig daarom alle docenten uit om bij het zoeken van een effectieve manier van leren voor studenten vooral oog te hebben voor je eigen(wijze) manier van werken en leren. Volgens de visie op leren van het Summa College is leren effectief als...

  • ... er intrinsieke motivatie is (relatie, autonomie, competentie)
  • ... het actief is (leren door te doen, ontdekken en proberen)
  • ... het gesitueerd is (realistische leeromgeving, theorie en praktijk verweven)
  • ... het constructivistisch is (voorkennis, denken, verbinden, construeren)
  • ... het zelfregulerend is (zelf plannen, organiseren, monitoren)
  • ... het gepersonaliseerd is (eigen niveau, leerstijl, karakter)

In het onderwijs ben jij zelf als docent 'de tool' die je inzet om leerlingen tot leren te laten komen. Maar wat van jezelf zet je dan eigenlijk in? Ik heb als docent altijd mijn eigen kwaliteiten ingezet. Ik ben enthousiast, actief, oplossingsgericht, planmatig, zie snel verbanden, zorgzaam en doe ik het graag goed. Mooie kwaliteiten zou je zeggen, zeker, maar bij de wijze waarop ik ze inzette resulteerde het in een hoog verantwoordelijkheidsgevoel waardoor ik veel 'problemen' oppakte om op te lossen, nooit klaar was met werken, nooit 'nee' zei en frustratie ervoer omdat het mij niet lukte om al het werk in 2.5 dag uit te voeren. Ik werkte hard, maar het resulteerde niet in zichtbaar betere leereffecten bij de studenten! In september 2018 heb ik ervoor gekozen om een jaar geen mentor te zijn, zodat ik de taken studentcoach en vertrouwenspersoon op kon pakken, twee taken die ik graag uit wilde voeren. Ze passen bij wat ik belangrijk vind; vertrouwen hebben in anderen en in het potentieel dat iedereen heeft, samen in verbinding op zoek naar kwaliteiten die iemand in kan zetten om een probleem op te lossen,  niet oordelen en eerlijk zijn. Omdat ik gesprekstechnieken belangrijk achtte voor deze taken ben ik een studie tot professioneel coach gaan volgen. Hoewel ik hier gesprekstechnieken dacht te leren, leerde ik in eerste instantie vooral heel veel over mijzelf; wie ben ik, waar sta ik voor, wat is mijn missie en leerde ik kijken naar mijn eigen patronen, overtuigingen en gedragingen. Door de opleiding zag ik hoe binnen het coachen van mensen mijn idealen (vanuit liefde en oprechte nieuwsgierigheid, verbinden met de ander door te luisteren zonder oordeel, eerlijk te zijn en te vertrouwen op de ander) samen komen met mijn passie (anderen laten leren). Door te werken met mijn eigen kwaliteiten binnen het vakgebied waar mijn passie ligt kan ik mijn enthousiasme uiten en overdragen. Door zelf effectief te leren kan ik anderen nu beter tot leren brengen, in minder tijd en met zichtbaar meer effect. Ik geloof erin dat aan de basis van de visie van het Summa College de docent zelf staat.... Dankzij het Leraren Ontwikkel Fonds mag ik docenten die zich zelf aanmelden, met een eigen leervraag uit de onderwijspraktijk gaan coachen en maken ze zelf kennis met de pijlers vanuit de visie op leren van het Summa College! Welke persoonlijke kwaliteiten zet jij in om jouw leerlingen tot leren te laten komen?;None;None