Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leren door vragen

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen in 2020 O&O leren geïmplementeerd hebben in ons onderwijs (thematisch werken in het middagprogramma). Ik wil een doorgaande lijn in groep 3 t/m 8 vormgeven vanuit de onderbouw, die ontwikkelingsgericht werkt. Ik ben zoekende naar een goede begeleiding van deze leerkrachten en een goed leerproces-volgsysteem voor de kinderen.;We willen graag dat onze leerkrachten een goede basis hebben om het onderzoekend en ontwerpend leren zodanig te kunnen vormgeven en begeleiden dat het tot goede leerresultaten leidt, maar ook dat de leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Hierbij neemt de leerkracht de rol van leercoach in (Odenthal, Potiek en Verbaan, 2017). Voor onderbouwleerkrachten is deze rol meer vanzelfsprekend. Vandaar dat zij deel uit maken van de WOOL zodat we hun expertise kunnen inzetten om elkaar verder te ontwikkelen. We willen gaan werken met een DocentOntwikkelTeam (minimaal 1 leerkracht uit elke bouw) die begeleid worden door leden van de WOOL (ervaren leerkrachten onderbouw, coördinator O&O, de plusgroep leerkracht). Elke DOT begint met een analyse van een bestaande les O&O. We gebruiken Lesson Study als werkwijze om de les te analyseren, evalueren en vervolgens ook aan te passen aan onze wensen (creëren). Hiervoor gebruiken we zowel de ervaring van de onderbouwleerkrachten als de uitwerking van de rol als leercoach, de theorie van het doelgericht vragen stellen op verschillende niveaus (lagere/hogere orde) als het feedback model van Hattie & Timperley (2007). Zo bereiden we onze leerlingen beter voor op de competenties en vaardigheden die ze later moeten toepassen (21e eeuwse vaardigheden).