Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

L'enseignement Communicatif

Laatst bijgewerkt op:

;Ik wil voor leerjaar 4 VWO een lesprogramma ontwikkelen voor de lessen Frans waarbij het doel is communicatieve vaardigheden te ontwikkelen op ERK B1+ en vandaaruit de kennisopbouw tav vocabulaire en grammatica in te richten. Ter ondersteuning zal ik een systeem ontwikkelen waarin middels rubrics de zgn "can-do-descriptoren" worden vastgelegd.;In mijn dagelijkse onderwijspraktijk zie ik nu te veel leerlingen die onvoldoende in staat zijn adequaat te communiceren in de Franse taal. Leerlingen geven aan dat het huidige onderwijsprogramma te weinig praktijkgericht is. Daarom wil ik, los van de huidige methode, een lesprogramma ontwikkelen voor 4 VWO waarbij vanuit verschillende thema’s (cultuur, geschiedenis, toerisme, gastronomie, literatuur, politiek,etc.) de verschillende taal-vaardigheden (lees-, luister-, schrijf-, spreek- en gespreksvaardigheid) gericht zullen worden ingezet en ontwikkeld. Daarnaast zal ik een systeem ontwikkelen waarin de doelstellingen per vaardigheid zijn vastgelegd en waarin de leerling zelf zijn/haar leeropbrengst en -ontwikkeling kan volgen. Ik wil hiermee bereiken dat leerlingen meer zicht krijgen op hun eigen leerontwikkeling en hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Ook wil ik een hogere motivatie bij de leerling genereren doordat de leerling meer zelfsturend wordt in het behalen van de prakrijkgerichte leerdoelen. Door het thema's-gestuurd werken, zal het lesprogramma beter aansluiten op de interesses en op de leefwereld van de leerlingen en op de profielen (sport, cultuur) binnen onze school. Overigens ben ik momenteel in 4VWO al in een proefstadium bezig met ontwikkelen en testen van lesmateriaal en de opzet van een lesprogramma. Ik zal ook de gevolgen voor 5 en 6 VWO onderzoeken en vastleggen.