Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leernetwerk vertrouwen in vernieuwing.

Laatst bijgewerkt op:

;Er is een verschuiving in het onderwijs gaande. Groeps -en vakoverstijgend werken, sociale attitude, eigenaarschap, digitalisering, oplossingsgericht denken en werken op niveau zijn daarbij kernonderwerpen, maar hoe? Ik wil graag een leernetwerk opzetten om de randvoorwaarden, methoden en denkwijzen die nodig zijn om kinderen hierin te kúnnen coachen te delen.;Hoe brengen we deze verandering van denken dan tot stand? Er zijn twee belangrijke onderdelen aan dit concept: van elkaar leren in de praktijk en een database voor vraag en aanbod. Van elkaar leren in de praktijk: Er moet vertrouwen worden gecreëerd, oude (valse) overtuigingen worden losgelaten en de sociale omgang gestimuleerd. Leerkrachten en kinderen worden uitgedaagd oplossingen te bedenken en te zorgen voor openheid. (door middel van collegiale consultaties, (kring) gesprekken, video interactiebegeleiding, 1 op 1 -gesprekken, modellen en wat er anders nodig blijkt te zijn) Door mijn team en andere scholen met elkaar in contact te brengen, uit te wisselen waar de knelpunten en winsten zitten elkaar te begeleiden in het veranderen van denkgewoonten en de (veelal sociale) aanpak en bruikbare manieren vast te leggen creëren we een breed leernetwerk van leerkrachten en kinderen waarin de randvoorwaarden van toekomstgericht onderwijs sneller en beter tot stand zullen komen. Database voor vraag en aanbod: Het is de bedoeling dat er een omgeving ontstaat waar successen, tips en materiaal waar wij en andere scholen iets aan hebben (online) worden gedeeld. Zo creëren we een bron waar alle scholen binnen het bestuur (en later misschien zelfs ook andere scholen) uit kunnen putten.