Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leernetwerk Jonge Kind Specialisten

Laatst bijgewerkt op:

;Inmiddels zijn er binnen ons basisschoolbestuur 65 Jonge Kind specialisten opgeleid en is een 4e tranche met 27 leerkrachten gestart.  Als Jk specialisten willen we in verbinding met elkaar zijn en uitwisselen, om zo elkaar te blijven uitdagen bij het in praktijk brengen van het spelend en ontwikkelingsgericht leren.;Doel: Een actief lerend netwerk van Jonge Kind specialisten opzetten die vanuit eigen ervaring en praktijk en met het betrekken van externe experts elkaar inspireren en uitdagen en zo het spelend en ontdekkend leren verder doorontwikkelen. Werkwijze: Als lerend netwerk willen deze regeling benutten om 6 keer een Jonge Kind Atelier te organiseren en 3 Masterclasses met Experts op het gebied van Jonge Kind Onderwijs te organiseren.  Tijdens deze Jonge Kind ateliers staat het delen van ervaringen uit de praktijk en het samen creëren van Jonge Kind onderwijs (verrijken van de leerlijnen met illustratieve ideeën vanuit elkaars praktijk) centraal.  De Masterclasses met experts zijn bedoeld om ook actuele kennis te betrekken en onze persoonlijke kennisbasis te blijven ontwikkelen. De keuze voor de te betrekken experts komen voort uit de actuele vragen van de Jonge Kind specialisten.  Deze masterclasses willen we breder toegankelijk maken voor andere onderbouw collega's die ook geinspireerd willen worden.