Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leerlijn historische vaardigheden

Laatst bijgewerkt op:

;We verwerken alle historische redeneervaardigheden uit de eindtermen geschiedenis (domein A) in rubrics, op basis van de taxonomie van Bloom. Vervolgens geven we per leerjaar/niveau aan waar een leerling aan het eind van elk jaar moet zijn. Daarnaast ontwikkelen we bij elke vaardigheid voorbeeldopdrachten op basis van de rubrics.;Doel van het initiatief is om meer duidelijkheid en eensgezindheid te creëren, voor zowel docenten als leerlingen, over niveauverschillen binnen historisch redeneren tussen havo en vwo en tussen de verschillende leerjaren.  Dit willen we bereiken door elke vaardigheid (zoals beschreven in domein A van de syllabus geschiedenis van CvTE) uit te werken in een rubric. In die rubrics beschrijven we steeds vier beheersingsniveaus (startend, in ontwikkeling, gevorderd en expert). Vervolgens stellen we per leerjaar en per niveau (havo en vwo) vast welk beheersingsniveau een leerling moet kunnen aantonen.