Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Leergierige leesmonsters en eigenwijs-neuzen

Laatst bijgewerkt op:

;Dit initiatief integreert het begrijpend lezen domein en ontwikkelingsgericht onderwijs(OGO) ondersteund met een edutainment YouTubekanaal. Met als doel de leerlingen te vormen tot oordeelkundige en zelfbewuste persoonlijkheden die zich staande kunnen houden en van waarde zijn. Dit wordt bereikt door het opzetten van ‘lessonstudies’ en een betekenisvolle leesmethodiek.;Doel: het vormen van oordeelkundige en zelfbewuste leerlingen die een grote kennis van zichzelf en de wereld hebben om er zo opbouwend aan deel te nemen.  Resultaat: Het begrijpend lezen domein geïntegreerd in ontwikkelingsgericht onderwijs ondersteund door YouTubekanaal met ?maatschappelijke en leer inhoudelijke content? voor bovenbouwleerlingen. Werkwijze:  Met behulp van de volgende fasen wil ik het initiatief laten slagen:  Initiatiefase: Analyse van leesonderwijs, teksten en burgerschapsvorming. b). (literatuur) onderzoeken en uitwerken evidence based methodiek voor close reading teksten (o.a. Land, Siffels) en burgerschapsvorming. Opzetten team. Het ontwikkelen van lesson study.  Definitiefase: Bepalen van randvoorwaarden voor het ontwikkelen en voor het laten functioneren van de opzet. Formuleren van functionele, operationele/kwaliteitseisen, ontwerpbeperkingen. Contact leggen en samenwerking initiëren:  met o.a.OGO Academie/Activiteit, Stichting School en Veiligheid, NIBUD, ProDemos, Google (YouTube), Expertis, journalistiek N.D. + PABO CHE = kennis en materialen.  Ontwerpfase: Professioneel team samenstellen leerkrachten/journalisten/editor, vormgever/presentatoren, ed. Opstellen van kwaliteitscriteria. Leerkrachten professionalisering middels lesson study. Testpanels formeren leerlingen/professionals.  Handleiding ontwerpen tbv close reading en YouTube kanaal.  Realisatiefase: lessen/materialen ontwikkelen, uitvoeren/evalueren; begeleiding/ lesbezoeken  Evaluatiefase: a.d.h.v. bij punt 3 opgestelde kwaliteitscriteria.