Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

leefstijl voor alle cluster 1 leerlingen

Laatst bijgewerkt op:

Als cluster 1 bedienen we leerlingen met een visuele beperking, met zeer uiteenlopende ontwikkelingsprofielen. Binnen het doelgroepen model van Lecso zijn onze leerlingen te vinden in alle beschreven doelgroepen van 1 t/m 7. Dit betekend dat methodes die wij gebruiken niet alleen moeten worden toegesneden op een visuele problematiek, maar ook met leerproblemen, een verstandelijke beperking of een achterstand in sociaal emotionele ontwikkelen dienen we rekening te houden in het onderwijs aanbod. Hierdoor komt het regelmatig voor dat methodes, geschreven voor het regulier onderwijs, niet passend zijn binnen onze scholen. Toch zouden we graag methodes door ontwikkelen om deze wel te kunnen gebruiken binnen het speciaal onderwijs. Tijdens het LOF project “leefstijl voor alle cluster 1 leerlingen.” onderzoek ik hoe we de methode Leefstijl kunnen door ontwikkelen om hem voor alle cluster 1 leerlingen toegankelijk te maken. In dit proces willen we wel de denk- en werkwijze van Leefstijl waarborgen en zo dicht mogelijk bij de methode blijven. Hiertoe werk ik samen met edu-actief en collega leerkrachten van de cluster 1 scholen in de Nederland. Op deze manier hopen we niet alleen Leefstijl toegankelijk te maken maar ook het besef te laten groeien dat methodes wel bruikbaar kunnen zijn voor onze doelgroep . Bovendien willen we aantonen dat we samen met de ontwikkelaars van de methode een product kunnen leveren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze doelgroep, zonder dat het wiel op nieuw hoeft te worden uitgevonden.;None;None