Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kwalitatief onderwijs aan volwassen studenten!

Laatst bijgewerkt op:

;Volgens de VWS-rapportage ‘Werken in de Zorg’ (gepubliceerd om het tij van uitval, overbelasting en onderbezetting in de zorg te keren) dienen nieuwe vormen van kwalificering en certificering directer aan te sluiten bij het werken in de praktijk en moet er speciaal aandacht zijn voor zij-instromers en doorstromers. Onderwijs aan volwassenen dient aan te sluiten op eerdere ervaring en herkenbaar van waarde te zijn om het functioneren op de werkvloer te verbeteren. Dat vraagt om authentiek beroepsonderwijs, wat responsief is aan de ontwikkelingen op de werkvloer. Ook dient dergelijk onderwijs zo geïntegreerd mogelijk aangeboden te worden in bijvoorbeeld whole tasks. Deze manier van opleiden bevordert leren voor een veranderende beroepspraktijk en de mate waarin studenten kennis en vaardigheden kunnen toepassen in hun werkpraktijk. Om deze inzichten te verbinden in goed onderwijs, is een curriculum nodig wat de structuren schept voor docenten om pedagogisch-didactisch kwalitatief volwassenenonderwijs te geven. Voor de ontwikkeluren van dit curriculum is een LOF-subsidie aangevraagd. In co-creatie met betrokken instellingen en studenten wordt het curriculum cursusjaar 2020-2021 ontwikkelt om dan in september 2021 te starten. Een iteratief ontwerpproces van ‘stepping in – stepping out’ (samen open en creatief vormgeven – in de projectleiding kritisch onderzoekend beschouwen) wordt het ontwerp vormgegeven.;