Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

kunst en beeldtaalvaardigheden in de 21ste eeuw ontwikkelcanvas

Laatst bijgewerkt op:

Titel:kunst en beeldtaalvaardigheden in de 21ste eeuwSchool: HofstadlyceumNaam: Marlous Muda en Manuela JalimsingDatum:    18-09-2017  OntwikkelcanvasWaarom Waarom geloof jij in jouw initiatief? Waarom is dit vernieuwend in jouw school? Waarom is dit belangrijk voor het onderwijs? -Beeldtaal moet een eigen plek krijgen in de schoolvisie.-VTS is een leerstrategie voor alle vakken inzetbaar-VTS spreekt verschillende intelligenties aan.-L.L. groeien op in beeldcultuur, er kan veel misvatting ontstaan, daarom is er sturing nodig om met beeldtaal om te gaan-Leerling moet meer inzicht en invloed krijgen op wat hij wil leren/maken-procesmatig werken i.p.v. eindresultaat gerichtHoe Hoe wil je jouw initiatief gaan realiseren? Waarom denk je dat dit de goede aanpak is? Beeldtaal; via “waar wij voor staan” schoolvisie, pizzasessie, VTS cursus, conferentie.Invoeren van maakonderwijs bij de kunstvakken, leer strategieën aanpassen, leeromgeving aanpassen(lokaal als leermiddel)Betrokkenen Wie kunnen jou gaan helpen bij je initiatief, hoe? Wie staan kritisch tegenover jouw initiatief, waarom? -schoolleiding-collega’s kunstvakken, techniek, talen, gesch., ANW -groep waar wij voor staan-Lucas academieUitdagingen Op welke vragen heb je nog een antwoord nodig? -Hoe maakonderwijs een plek te geven binnen de kunstvakken Wat zijn je grootste valkuilen? Waar kun je hulp bij gebruiken? -Lucas school de Populier geageerd niet op onze aanvraag om hun lokaal te bezoeken Heb je aannames over je omgeving die misschien niet kloppen? Acties en interventies Wat is je belangrijkste volgende eerste stap? Welke interventies ga je uitproberen? Wat neem je als les mee uit je laatste interventies? -28 sept 16:30 Groep: waar wij voor staan-16 jan workshop Lucas academie-feb pizzasessie-VTS vervolgcursus datum;???-School bezoek maakonderwijs bij de kunstvakkenKernpropositie Wat is je aanbod aan jouw belangrijkste doelgroepen? (leerlingen, collega’s, schoolleiding, ouders, anderen…?) - What’s in it for them? Welk probleem los je voor hen op? Welke behoeften vervul je? -Bijdrage leveren aan de visie vorming van de school-VTS invoeren kan de volgende behoeftes vervullen:Verrijking woordenschatZonder oordeel leren luisteren, zowel de docent als de leerlingWat je ziet omzetten in taalInterpretaties, bijsturen, samenvoegen, waardoor de mening van de leerling aangescherpt wordt.-maakonderwijs kan de volgende behoeftes vervullen;Concreet maken van een ideeOnderzoek vaardigheden ontwikkelen bij leerlingenProcesmatig werken i.p.v. eindproduct gerichtPersoonlijke kwaliteiten Welke kwaliteiten heb jij in huis? Wat kunnen je collega-initiatiefnemers van jou leren? Aan welke kwaliteiten kun je nog werken? -Nieuwsgierig naar een andere benadering van het kunstonderwijs-Iets vernieuwend inzetten en dat werkbaar maken voor andere collega’sEn... Wat ik me verder nog afvraag... Waar ik nog mee aan de slag zou willen… Wat ik nog zou willen leren... -Maakonderwijs op andere scholen-VTS verder ontwikkelen-Invulling geven aan concrete Maakonderwijsleerplek voor de leerlingenCommunicatiekanalen Hoe communiceer je met je doelgroep(en)? Welke kanalen/materialen zijn hier voor het meest geschikt? Wat is je belangrijkste boodschap? -in gesprek-Via de mail-VTS sessies doen met docentenMiddelen Welke middelen heb je nodig om jouw idee te realiseren? Denk hierbij aan materialen, geld, tijd, kennis, etc. Hoe kom je aan deze middelen? -Maaklokaal 30.000Ontwikkeltijd 23.000Aanvullende materialen leermiddelen 16.605Belangrijkste lessen (tot nu toe) Bouw hier aan een rijtje belangrijkste lessen tot nu toe Wat heb je tot nu toe geleerd van je belangrijkste doorbraken tijdens het werken aan je initiatief? Welke leerzame ervaringen neem je mee naar de toekomst? Welke lessen zou je aan anderen willen meegeven? VTS cursus leerzaam!Dat alles continu aan het veranderen isDoen… openstellen… buiten je vakgebied durven denken….Toekomst Waar sta je over één jaar? Welke duurzame impact wil je bereiken? Wanneer is jouw initiatief een succes (en voor wie)? Hoe ga je door met je initiatief en met je ontwikkelproces? -Visie school is dan af-VTS een plek heeft op het Hofstadlyceum-docenten beheersen de tools voor de 21e eeuw…..-Maakonderwijs een plek heeft op het Hofstadlyceum ;None;None