Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kom mee naar buiten allemaal!

Laatst bijgewerkt op:

;Team “Het Jonge Kind” (HJK) van SBO de Toermalijn gaat de ontwikkeling naar spelend leren inzetten. Tijdens observaties constateren we buiten intens spel met interactie en communicatie. Daarnaast nemen kinderen een onderzoekende houding aan. Dit vinden we terug in literatuur (o.a. Van der Aalsvoort, 2017). Door buitenomgeving gaat deel uit te laten maken van onze rijke leeromgeving vergroten we hun betrokkenheid en verbeteren we hun welbevinden. ;Doel: De buitenomgeving wordt een betekenisvolle en rijke leeromgeving waarin leerkrachten de door hen geleerde vaardigheden om spelend leren aan te bieden, in de praktijk kunnen brengen. Werkwijze: Het team zal met de cyclus voor praktijkonderzoek (Van der Donk &Van Lanen, 2009) de innovatie vorm geven. Ik ga dat proces leiden. In de master " Leren & Innoveren" (afgerond in 2016) heb ik geleerd te werken volgens deze cyclus. Door deze innovatie te leiden, kan ik het geleerde in de praktijk brengen. Inhoud cyclus voor praktijkonderzoek: fase van oriënteren : Wat hebben onze kinderen nodig? (heden) fase van richten: Formuleren van de onderzoeksvraag (september / oktober 2018) fase van plannen: Vaststellen van tijdspad en taakverdeling (oktober/ november 2018) fase van verzamelen: Verzamelen van (verdere) literatuur, bijwonen van workshops en scholenbezoek ( november2018/ januari 2019) fase van ontwerpen: Concreet plan maken voor en uitvoeren van de buitenomgeving (januari/ april 2019) fase van analyseren en concluderen: Oefenen met de aangeleerde vaardigheden, observaties van onszelf en de kinderen. Conclusies daaraan verbinden en verbeteringen doorvoeren (mei 2019/ eerste helft schooljaar 2019-2020) fase van rapporteren en presenteren: Bevindingen beschrijven en uitdragen (zie meerwaarde initiatief en reikwijdte inititatief). (tweede helft schooljaar 2019)