Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kom mee naar buiten allemaal!

Laatst bijgewerkt op:
Ik ben Clarette Aanraad en ik werk op SBO de Toermalijn in Helmond. Op onze school zitten kinderen die het om verschillende redenen niet redden in het reguliere basisonderwijs. Ik word gelukkig……………………… • van werken met jonge kinderen • als ik kinderen mag leren dat ze er mogen zijn • van collega’s die zeggen “dat gaan we samen aanpakken” • van ouders die zeggen “ik heb mijn kind weer terug” • van uitdragen dat onderwijs verbindt
Onze kinderen spelen graag buiten, altijd. Slecht weer bestaat volgens ons niet. Tijdens observaties viel ons op dat er buiten veel meer betrokkenheid waar te nemen is dan in de klassen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met speciale onderwijsbehoeften gebaat zijn bij een groene speelleeromgeving. Daar worden andere competenties aangesproken dan in de klassensituatie. Als school willen we investeren in de plek waar de kinderen graag zijn zodat ze daar niet alleen kunnen spelen, maar ook kunnen leren, experimenten en ontdekken.
Onze speelplaats is op dit moment weinig uitdagend. Om onze doelen te bereiken, gaan we onze speelplaats zo inrichten dat verschillende vakken (wij noemen ze deelgebieden) een plek krijgen op een speelplaats waar het groen is in plaats van grijs. Een innovatie is volgens mij pas geslaagd als leerkrachten na gaan denken over hun eigen handelen en bereid zijn te veranderen. Dat is een taak voor onze werkgroep. Daarnaast houden we ons bezig met ontwerp en met draagvlak creëren bij team, leerlingen en ouders. Door LOF kan ik dit proces aansturen

van grijs naar...……………………………………….groen

;None;None