Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kleine ondernemers leren groots te dromen en goed

Laatst bijgewerkt op:

;Door deze aanvraag worden leerlingen voorbereid op de maatschappij door middel van het stimuleren van ondernemingszin. Hierbij worden de leerlingen uitgedaagd hun toekomstbestendige vaardigheden en ondernemerschap te ontwikkelen en in te zetten.;Leerlingen worden uitgedaagd toekomstbestendige vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in het opzetten van miniondernemingen. - Leerlingen uit groepen 7 en 8 zetten mini ondernemingen op- Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 werken binnen de thema’s aan ondernemende vaardigheden en aspecten- De school maakt deel uit van een netwerk van bedrijven en organisaties waarmee structureel wordt samengewerkt- Een eigen format voor het invullen van de thema’s met daarin structureel een aspect van ondernemen-Alle leerlingen ontwikkelen ondernemingszin en hun toekomstbestendige vaardigheden. Mijn initiatief krijgt een plaats binnen het thematisch onderwijs. Elk thema wordt per bouw voorbereid aan de hand van een te ontwerpen format. Per thema wordt gekeken welke vaardigheden aan bod komen. Naast bedrijven wordt samengewerkt met het Berechja college, Pieter Zand scholengemeenschap en met de maritieme opleidingen van ROC Friese Poort. Met de beide vo scholen vanuit de gedeelde ervaring dat Urkers ondernemers zijn. En met het ROC vanwege hun contacten met veel bedrijven en hun expertise op het gebied van ondernemerschap en vaardighedenonderwijs. En tenslotte de buitenschoolse opvang die open staat voor aansluiten bij deze wijze van werken.