Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kindgesprekken

Laatst bijgewerkt op:

;Basisschool De Groene Oase en de Koningin Julianaschool hebben zich gezamenlijk georiënteerd op het praktisch maken van hun visie, waarin de overlap draait om het begrip eigenaarschap. Door het voeren van kindgesprekken zal er o.a. eigenaarschap ontstaan wat de ontw. van llngen en leerkrachten op beide scholen ten goede komt.;Het voornaamste doel is om middels kindgesprekken het kind in zijn kracht te zetten. Kinderen leren reflecteren, hun leren zichtbaar te maken en krijgen op deze manier inzicht in hun eigen leerproces. Uiteindelijk zal er eigenaarschap ontstaan en zullen leerlingen samen met de leerkracht leerdoelen opstellen. Deze manier van leren zal middels een portfolio zichtbaar worden gemaakt voor leerling, leraar, school en ouder(s). Voor collega's is het belangrijk om de onderwijsbehoeften van iedere leerling naar boven te krijgen en aan te sluiten bij deze behoeften. Om dit te bereiken, zijn er een aantal stappen nodig, namelijk: 1. Inventarisatie visie en gespreksvaardigheden 2. Studiedag(en) voor beide scholen 3. Kindgesprekken voeren – de praktijk 4. Peer-coaching 5. Werken met een portfolio en kindplan De uitwerking van de stappen is beschreven in het volledige plan die ik u heel graag toestuur.