Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kindgesprekken tbv het individuele leerproces

Laatst bijgewerkt op:

;Middels gepersonaliseerd leren geeft ‘t Stekske vorm aan haar onderwijs. Dit vraagt om een meer coachende en begeleidende rol van de leerkracht. De leerkracht ontwikkelt zijn vaardigheden waardoor eigenaarschap bij de leerling en het afstemmen van de onderwijsbehoefte centraal komen staan. Dit alles wordt vastgelegd in een digitaal portfolio.;Doel:  - Het versterken van leerkrachtvaardigheden in het voeren van kindcoachgesprekken om het eigenaarschap voor het eigen leerproces bij onze leerlingen te vergroten, daarbij gaan we uit van de talenten van onze leerlingen en het formuleren van individuele leerdoelen. De inzet van kindcoachgesprekken geeft de leerkrachten meer zicht op de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Door de inzet van kindcoachgesprekken zijn we beter in staat om passend en eigentijds onderwijs vorm te geven. - Ontwikkelen van een portfolio waarin de talenten, doelen en voortgang van het leerproces van leerlingen vastgelegd en gevisualiseerd worden. Werkwijze:  Middels het vormen van PLG gaan we cyclisch onderzoeken en ontdekken welke leerkrachtvaardigheden en kenmerken van belang zijn bij een doelgericht kindgesprek. In de PLG wordt het kindcoachgesprek voorbereid en wordt gereflecteerd op het uitgevoerde kindcoachgesprek. De ervaringen en opbrengsten worden gedeeld. Door middel van Lesson Study kunnen de leerkrachten van en met elkaar leren. Hierbij ga ik de PLG organiseren, ondersteunen en begeleiden. Ik zal de leerkrachten gaan coachen bij het versterken van de leerkrachtvaardigheden voor het voeren van een kindcoachgesprek en daarna een reflectieve dialoog voeren met de leerkracht.  De opbrengsten van de kindcoachgesprekken worden opgenomen in een digitaal portfolio.