Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kindgesprekken en portfolio

Laatst bijgewerkt op:

;De Vijverhof is sinds vorig jaar bezig is met het doorontwikkelen van het onderwijs. Daarbij staan 3 kernbegrippen centraal: identiteit, autonomie en competentie. Vanuit deze gedachte wil ik op school een werkwijze voor het voeren van kindgesprekken ontwikkelen die daarbij aansluit. Daarnaast wil ik een daarbij passend leerlingportfolio ontwikkelen.;Het doel van dit initiatief is om kennis te verzamelen over het voeren van kindgesprekken en het ontwikkelen van een leerlingportfolio. Het gaat daarbij om theoretische én praktische informatie. Deze informatie en kennis wordt verwerkt in een werkwijze voor het voeren van kindgesprekken en werken met leerlingportfolio die past bij de kinderen van onze school. Deze werkwijze zal vervolgens worden uitgeprobeerd, geëvalueerd en verfijnd. Met het voeren van kindgesprekken en het werken met een leerlingportfolio willen we bereiken dat zich kinderen bewuster worden van zichzelf en meer autonomie ervaren. Dit zal er toe bijdragen dat wij uiteindelijk komen tot een ontwikkeling waarbij kinderen van zelfstandig werken tot zelfstandig leren zullen komen.