Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kindgericht leren coachend sturen.

Laatst bijgewerkt op:

Mijn naam is Roely Rijkens, leerkracht sinds 14 jaar op een kleine plattelandsschool met veel plezier en passie. Kenmerken school : klein, zelfsturend team, ontwikkellingsgericht, flexibel, betrokken ouders en leerlingen die graag willen, maar het nog lastig vinden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Sinds dit schooljaar werken we met een leerplein waar kinderen onder begeleiding van een onderwijsassistent zelfstandig aan hun taak werken. Instructies worden gegeven door gespecialiseerde vakleerkrachten. Wij willen een school worden waar kinderen gecoacht worden in hun zelfsturende rol, waar leraren durven loslaten en ouders betrokken zijn bij het leren van hun kind. Vanuit onze eigen specialismen  gaan we groepsdoorbrekend werken, bundelen we lessen en integreren we lessen  in het thematisch werken. Hierdoor verwachten we tijd te krijgen om met leerlingen coachgesprekken te voeren, waardoor leerlingen makkelijker hun eigen leerproces kunnen gaan vormgeven. Aan de hand van de leerlijnen bekijken we waar we verbindingen kunnen leggen tussen de groepen en waar we vakken kunnen integreren in het thematisch onderwijs dat wij in de middag geven. We verwachten hierdoor meer tijd te krijgen om met leerlingen  te bespreken waarin ze zich nog willen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Bijkomstigheid is dat wij denken dat de lessen betekenisvoller kunnen worden. Scholing in coachende vaardigheden is een volgende stap. Wellicht zijn er al scholen die stappen hebben gezet op het terrein van groepsdoorbrekend werken en/of het integreren van taal, spelling of rekenen in thematisch onderwijs. Tips met aandachtspunt of over de aanpak hiervan zijn van harte welkom.;None;None