Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kijk eens om je heen

Laatst bijgewerkt op:

Ik, Pieter Verrips, ben al 30 jaar actief in het onderwijs. Via diverse vakken in het vmbo ben ik nu terecht gekomen bij informatica. Een nieuwe uitdaging wacht: hoe laat je aan je collega's èn leerlingen zien dat ICT leeft in ieder dorp?! Dat informatica een vak voor de toekomst is, hoeft volgens mij geen verdere toelichting. Maar persoonlijk vind ik veel belangrijker dat het een vak is van het gewone leven. En daar wil ik in het onderwijs meer mee doen: ik wil leerlingen al lerend in verbinding brengen met hun leefomgeving. Daarvoor moet ik natuurlijk zelf hun leefomgeving ook kennen. Wat speelt er in de dorpen en steden in Twente waar mijn leerlingen opgroeien? Welke ontwikkelingen in de ICT zijn voor deze gemeenschappen actueel? Dat zijn vragen die bij mij opkwamen toen ik aan mijn initiatief begon. Los van de gezelligheid in de contacten met winkeliers, ondernemers en vrijwilligers van sportverenigingen en geloofsgemeenschappen, biedt mijn Lof-project mij ook kansen om weer eens concreet onderwijs vorm te geven: hoe maak je opdrachten in het kader van dit project die aansprekend zijn voor leerlingen, maar ook goed geformuleerd, rekening houdend met het niveau en de mogelijkheden van iedere leerling. Een heikel punt is nog de verbinding die verder gaat dan enthousiaste leerlingen. Hoe krijg je ook collega's mee? En hoe voorkom je dat de contacten in de samenleving al snel uitdoven. Dat zijn onderwerpen waar ik nog mijn vragen bij heb. Hierover sparren met andere onderwijsprofessionals lijkt mij heerlijk!;None;None