Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kijk eens door een andere bril: van start tot finish

Laatst bijgewerkt op:

"Dat moet anders kunnen….”. Daarmee begon in 2018 mijn avontuur als innovatieve leerkracht. Ik werkte op dat moment met veel plezier in groep 8 op basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven. Toch waren er momenten dat ik minder gelukkig was. Wanneer alle kinderen (en ouders) vol spanning wachtten op de toelating van hun kind op het VO, kreeg ik buikpijn. Buikpijn van de cijfertjes die aan de prachtige ontwikkeling van mijn kinderen hingen. Hadden ze wel genoeg punten gescoord op de Cito Eindtoets om toegelaten te worden? Zo oneerlijk! Kinderen zijn toch geen cijfers??!! Dat moet anders kunnen…. Vele gesprekken later besloot ik om de gok te wagen: ik ging een LOF aanvraag indienen. Mijn plan kreeg de titel: ‘Kijk eens door een andere bril’. Het middel dat ik wilde gebruiken was een digitaal portfolio. Er volgden vele weken van nadenken, schrijven, wissen, sparren, nadenken en nog meer schrijven. Toen mijn plan goedgekeurd werd, kon ik mijn geluk niet op…Dit betekende groen licht voor een nieuwe ontwikkeling in onze school en misschien wel daarbuiten!! Tijdens de LOF labs werd mijn plan duidelijker en op school werd het steeds meer ‘ons plan’. Er werd een werkgroep opgericht en ik ging aan de slag met een digitaal portfolio. Hoe werkt het? Hoe kan ik het inzetten in de klas? Er volgde een lange periode van uitproberen. Op woensdag draai ik de plusklas en daar werkte het portfolio fantastisch. Kinderen konden evaluaties delen met hun ouders. Maar ook foto’s en filmpjes van dingen die ze gemaakt of ontdekt hadden, kregen een plaats in het portfolio. Kinderen werdentrots en de ruzies om wie een werkstuk mee naar huis mocht nemen om thuis te laten zien, verdwenen. Ze konden immers allemaal een foto in hun portfolio zetten. Het werk bleef bewaard. Er werd regelmatig vergaderd in onze werkgroep en het enthousiasme werd groter. Helaas, zoals in ieder leerproces, liepen we ook tegen wat uitdagingen aan. De subsidie die je krijgt voor je plan, is gebaseerd op vervanging. Jij als leerkracht moet tijd en ruimte krijgen om aan de innovatie te werken. Juist in die tijd werden de beschikbare vervangers schaarser. En als er al iemand te krijgen was, dan werd die natuurlijk eerst ingezet voor een zieke collega. Tijd om creatief te denken dus. Welke dingen zijn wél mogelijk? Gelukkig vonden we collega’s bereid die tijdelijk extra wilden komen werken zodat er toch ruimte was voor vervanging en dus voor de uitvoering van ons plan. Collega’s gingen ook aan de slag met het portfolio maar er was niet alleen maar enthousiasme. Wanneer er een innovatietraject gestart wordt, heeft een team ook tijd nodig om te wennen aan een verandering. De ene collega omarmt een verandering meteen en is dolenthousiast en de ander heeft daar wat meer tijd voor nodig. Binnen deze laatste groep werd het als extra belasting ervaren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarnaast liepen de ontwikkelingen van de aanbieder van het portfolio niet helemaal parallel met onze verwachtingen. Resultaat: we gebruikten maar een heel klein deel van de mogelijkheden van het portfolio. Niet echt efficiënt als je naar de kosten kijkt. Doordat er steeds meer uitdagingen ontstonden, met name in het praktische/ digitale deel, merkte ik dat mijn enthousiasme afnam. Daarnaast moet je als school ook keuzes maken wanneer er meerdere ontwikkelingen naast elkaar lopen. Hierdoor kunnen trajecten vertraging oplopen. Dit gebeurde ook met het digitaal portfolio. Toen ik ook nog ziek thuis kwam te zitten, was het dieptepunt voor mij bereikt. Wat was er nog over van onze ambities om de talenten en groei van kinderen in kaart te brengen? Was ik wel zo’n innovatieve leerkracht? Wanneer je noodgedwongen thuiszit, krijg je tijd om na te denken. Maar ook rust. En een project even laten rusten om daarna weer op te pakken, kan ook een positieve uitwerking hebben. En dat had het! Terwijl dit project even ‘on hold’ stond, gingen de andere ontwikkelingen in de school verder. Zo kreeg ons 3 O leren (ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren) steeds meer vorm. Collega’s raakten meer vertrouwd met deze manier van werken, er werd een methode in gezet voor meer houvast voor collega’s die dit nodig hebben en het 3 O leren kwam op iedere bouwvergadering terug. Door dit alles werd de vraag naar mogelijkheden om werkstukken en talenten van kinderen te delen, groter. Daarnaast ontstonden er steeds meer twijfels over ons huidige rapport. Laat het wel zien wat we willen laten zien? Het draagvlak voor het anders kijken naar kinderen (en het digitale portfolio) groeide. Resultaat: begin van dit schooljaar is er een nieuw ontwikkelteam opgericht dat verder gaat waar we gebleven waren. Een collega uit het MT en ik zijn nu samen kartrekker van dit ontwikkelteam. Mijn rol is nu ervaringen van mijn pilot (in de plusklas) delen en deze gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe aanbieder. We hebben ook concrete doelen gesteld en willen aan het eind van het schooljaar een nieuwe aanbieder voor een digitaal portfolio gevonden hebben. Daarnaast willen we helder krijgen hoe het portfolio er uit moet zien (inhoudelijk). Het plan is om volgend jaar daadwerkelijk schoolbreed te gaan werken met een digitaal portfolio. Door dit hele LOF traject ben ik meer zichtbaar geworden in de school (verdeeld over twee locaties). Ik durf nu meer kennis en ervaringen te delen en kan zo voor verbinding zorgen, teambreed. Zo is er tijdens dit hele traject een plusklas op de andere locatie bijgekomen. Een collega raakte geïnspireerd door wat ze zag in de plusklas en wilde samen met mij een plusklas op de andere locatie opzetten.  Dus ook de olievlek op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid is groter geworden. De rol van innoverende leerkracht heeft mij doen inzien dat ik inhoudelijk wat te bieden heb en dat enthousiasme kan zorgen voor een olievlek die steeds groter wordt. En dat de aanhouder wint natuurlijk. Kortom; het was een bewogen LOF periode voor mij met vele hoogtepunten maar ook met verschillende uitdagingen. Het mooiste wat ik hier voor mezelf uitgehaald heb, is dat goed werk écht tijd nodig heeft. Geef jezelf de ruimte om te ontwikkelen en te groeien in je innovatieve rol in de school maar blijf vooral geloven in je ideeën en zoek naar wegen om ze te laten groeien. Tot slot wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om Antoinette Donkers enorm te bedanken voor alle support en coaching die ik heb mogen ontvangen. Bedankt Antoinette!! Je bent een echte steun voor een beginnende, innoverende leerkracht. Mocht je na het lezen van dit blog van gedachten willen wisselen over een digitaal portfolio en de hele ontwikkeling die wij als school doormaken, aarzel niet en neem gerust contact met mij op. ;None;None