Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Kansrijk voor elk kind

Laatst bijgewerkt op:

;Voor veel kinderen sluit het lesprogramma niet goed aan bij hun talenten en mogelijkheden. Ik zou met mijn intiatief een bijdrage willen leveren de lesstof beter te doen aansluiten bij individuele talenten en mogelijkheden. In samennwerking met mijn collega's wil ik dit realiseren door de buitenwereld in school te halen;Ik zie op mijn school vaak kinderen voor wie het lesprogramma niet goed aansluit op de talenten en mogelijkheden van kinderen. Soms scoren kinderen laag omdat ze de aangeboden lesstof niet aankunnen, er zijn kinderen die onderpresteren en er zijn kinderen die qua niveau gemiddeld scoren maar waar de talenten toch niet goed worden aangesproken. Deze kinderen kunnen hierdoor gedemotiveerd raken.  Mijn droom is om het aangeboden onderwijs op mijn school beter aan te laten sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, voor alle kinderen, dus ook voor de kinderen voor wie dat niet altijd gebeurt.  Ik zoek de oplossing in het samen met de kinderen en mijn team in beeld brengen van de talenten van ieder kind. Vervolgens zou ik de buitenwereld de school binnen halen. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven, het voortgezet onderwijs etc.  Ik wil mij persoonlijk ontwikkelen door samen met kinderen en collega’s vernieuwende  oplossingen te bedenken die bijdragen aan dit doel en hiermee aan de slag te gaan. De uitdaging zit hem voor mij ook in het meleren coachend op te stellen en het team mee te krijgen. Daarnaast wil ik graag de verbinder zijn met de genoemde partijen in de buitenwereld.