Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Juniorcollege Halderberge

Laatst bijgewerkt op:

;Leerlingen uit het PO worden in een doorlopende leerlijn begeleid tijdens de overstap naar het VO door het creëren van een Junior College. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute met aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Ze krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen.;De overgang van basisschool naar brugklas is voor veel Nederlandse kinderen problematisch. Het uiteindelijk doel van een Junior College is het creëren van 'een onderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen', zodat deze zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en talentvol kan worden in hetgeen waar hij/zij goed in is en zich verder kan ontplooien tot een autonome en rijke adolescent met een eigen identiteit. In onze werkwijze staat coaching centraal. We gaan tieners actief begeleiden in hun ontwikkeling. We willen een leeromgeving bieden waarin onderwijs aansluit op de ontwikkelingsfase. We sturen op zelfregulatie zodat jongeren grip krijgen op hun ontwikkeling. We inspireren jongeren om de wereld te verkennen. Ze mogen experimenteren en uitdagingen aangaan. Leerlingen worden gaan uitgedaagd worden met opdrachten waarbij ze bijvoorbeeld zelf een oplossing moeten bedenken voor een probleem. Gefragmenteerde lessen worden daarom vervangen in vakoverstijgende projecten waarin leerlingen actief, onderzoekend leren. Op deze manier zijn ze betrokken bij hun eigen leerproces, heeft het betekenis en worden vaardigheden als samenwerken en communiceren ontwikkeld. Betekenisvol onderwijs voor tieners! Deze intensieve samenwerking is uniek in Noord-Brabant en vraagt een andere leerhouding van de leerkrachten/docenten in de te creëren leergemeenschap.