Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Junior Skillslab.

Laatst bijgewerkt op:

;Anders dan de huidige onderwjispraktijk ligt de focus bij Junior Skillslab op socialisatie, subjectivering, het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden ipv te fixeren op kwalificatie. Middels rubrics en technologie de leermotivatie en inzicht in eigen vaardigheden vergroten. Leerlingen managen hun eigen leren en worden zodoende eigenaar van hun leerproces.;Leerkrachten praktische tools bieden ten behoeve van passend onderwijs. Middels een Professionele Leergemeenschap (PLG) ontwikkelen leraren/stakeholders een passend leeraanbod. Leerlingen hebben een groter zelfinzicht, zijn zich bewust van hun toekomstige rollen in de maatschappij en krijgen ruimte om binnen een kader richting te geven aan hun leerproces. De leerkracht neemt de rol aan van mentor die meedenkt, faciliteert en verwondert. Tijdens evaluatiemomenten krijgen leerlingen zicht op de beheersing van diverse generieke vaardigheden, talenten en zwakheden. De werkwijze beslaat de ontwikkeling van beoordelingscriteria en beeldmateriaal ter ondersteuning bij het leerproces; uitsplitsen van complexe vaardigheden in deelvaardigheden en gradaties; vergroten van de leermotivatie door het aanspreken van leerbehoeften; vergroten van toegankelijkheid voor (visueel)beperkten en dyslectici middels inzet van beeldmateriaal. Er wordt gewerkt in zogenoemde Labs; op deze werkplekken worden digitale projectkaarten ingezet. Deze zijn gefaseerd naar moeilijkheidsgraad en specifieke denkvaardigheden. Er vindt verstrengeling plaats tussen lesmethodes en generieke vaardigheden. De afgeronde projecten worden door zowel leerlingen en leerkracht geƫvalueerd. Ook is er een videobibliotheek; hier komen videobeelden beschikbaar die dienen als voorbeeld bij het trainen van (deel)vaardigheden en tevens als extra instructie bij de inhoud van de projectkaarten. Expertise delen wordt gestimuleerd tussen leerkrachten onderling en met ouders. Dit krijgt vorm door kennis en ervaringen te delen op bijeenkomsten en via een digitale omgeving.