Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

IT college (onderbouw)

Laatst bijgewerkt op:

;Ik wil in het kader van maatwerk binnen het HAVO/VWO een leerlijn (resulterend in een schoolexamen informatica) ontwikkelen t.b.v. een IT College. Binnen deze doorlopende leerlijn worden leerlingen opgeleid i.s.m. lokale bedrijven, instellingen en verenigingen die o.a. gastdocenten en opdrachten leveren. Hiermee participeren we met onze school in de maatschappij.;Doelstelling is het leggen van een duurzame verbinding tussen voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) en plaatselijke instellingen en ondernemingen op het gebied van ICT. Leerlingen worden binnen een te ontwikkelen doorgaande leerlijn (van klas 1 tot en met klas 5/6) opgeleid voor het schoolexamen informatica, en werken daarnaast aan belangrijke 21e - eeuwse vaardigheden. Het unieke van deze doorgaande leerlijn is dat leerlingen de opgedane kennis van informatica en vaardigheden toepassen voor reƫle opdrachten van plaatselijke instellingen (welzijnsinstellingen, sportverenigingen, cultuurverenigingen, e.d.). Door deze aanpak wordt het een interdisciplinair vak waarin 21e - eeuwse vaardigheden zoals creatief en kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden zoals samenwerken in een authentieke situatie worden ontwikkeld. In samenwerking met plaatselijke innovatieve bedrijven en de Universiteit Twente wordt een leerlijn ontwikkeld die rijk wordt ingevuld. Op deze wijze krijgt participatie in de maatschappij een innovatieve en relevante betekenis voor onze leerlingen.