Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

IT college gestart

Laatst bijgewerkt op:

Inmiddels hebben we de eerste lessen van het IT college achter de rug. Graag praat ik jullie bij over onze eerste ervaringen en onze plannen voor de komende periode. Nadat we vorig schooljaar onze algemene uitgangspunten in beeld hadden gebracht (zie mijn blog “IT college komt op stoom”), zijn we dit schooljaar begonnen met het ontwikkelen van het eerste lesmateriaal en hebben we inmiddels de eerste modules in de brugklas gegeven. We zijn gestart met de modules “Digital escaperoom” en “Secret messages” en voor de komende periode staat de module “Digital design in 3D” op het programma. In de module “Digital escaperoom” leren leerlingen eerst hoe ze binair (met alleen maar de getallen 0 en 1) kunnen tellen en rekenen. Belangrijk omdat een computer in principe in de basis ook alleen maar werkt met de getallen 0 en 1. Daarna leren ze hoe ze een PowerPoint presentatie interactief kunnen maken, bijvoorbeeld met een dia met een vraag waarbij je alleen maar naar de volgende dia kunt gaan nadat je het goede antwoord op de vraag hebt ingevuld. Uiteindelijk ontwerpen ze zelf een digitale escaperoom met raadsels gebaseerd op binaire getallen waarna ze de escaperoom gaan bouwen in PowerPoint. In de laatste les testen ze elkaars escaperooms. In de module “Secret messages” gaan leerlingen aan de slag met het versleutelen en ontsleutelen van (geheime) berichten. Hiermee leren ze meer over het veilig verzenden van gevoelige informatie over het internet. Ook spelen ze met echte berichten en echte hangslotjes na hoe een dienst als WhatsApp op een veilige manier berichten verstuurt tussen de gebruikers. Met een papieren Enigma-machine leren ze hoe je m.b.v. een machine berichten kunt versleutelen, en dat in de Tweede Wereldoorlog de eerste computer ter wereld door de Engelsen werd ontwikkeld om de geheime berichten van de Duitsers te kunnen ontsleutelen. In de laatste les is er een wedstrijd berichten ontsleutelen, waarbij alle opgedane kennis ingezet moet worden en waarbij ook een goede samenwerking in de groep erg belangrijk is. Het geven van de eerste lessen was best spannend. Past het allemaal in een lesuur? Vinden de leerlingen het wel leuk? Worden de opdrachten goed begrepen? Na iedere les hebben we de leerlingen uitgevraagd d.m.v. korte digitale evaluaties en om de twee weken hebben we met het projectteam om tafel gezeten om vanuit ons perspectief de lessen te evalueren. Gelukkig waren de leerlingen over het algemeen positief over de lessen. Op basis van de tips en tops van de leerlingen en onze eigen ervaringen passen we de modules voor de volgende periode aan en zo hopen we de modules steeds verder te verbeteren. En waar zijn we dan nog meer mee bezig? We zijn een samenwerking aan het opzetten met een andere school. Zij willen ook een IT-programma opzetten en we gaan kijken of we samen lesmateriaal kunnen gaan ontwikkelen. We zijn gestart met nadenken over de invulling van het tweede jaar. We denken na over hoe we informatica kunnen gaan vormgeven in de bovenbouw. We leveren onze bijdrage aan de promotie van de school tijdens doedagen en open dagen en tenslotte denken we mee bij de verbouwingsplannen van onze school zodat we met ons IT college straks een mooie plek in het gebouw krijgen. Kortom, we hebben genoeg bordjes in de lucht te houden. Dit alles kost best wel veel tijd en energie, maar gelukkig blijft het erg leuk om te doen zodat ik zeker net zo veel energie voor terug krijg!;None;None