Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Internationalisering en wereldburgerschap

Laatst bijgewerkt op:

;

Dit schooljaar gaan we het UNESCO programma implementeren op onze school. We willen dit programma gebruiken om een leerlijn wereldburgerschap/internationalisering op te zetten. We starten in 2017/2018 met de brugklas waarbij we de Vakoverstijgende Projecten koppelen aan de UNESCO thema's. De jaren erna willen we dit verder uitbreiden naar de andere leerjaren en naar andere activiteiten. Belangrijk is dat er een leerlijn ontstaat die ook zichtbaar is voor de leerlingen. Daar willen we een portfoliosysteem (simulise) voor gebruiken. Daarnaast is de communicatie over UNESCO cruciaal. Tenslotte willen we een actieve leerling werkgroep opzetten om te helpen bij het organiseren van activiteiten.

;

Het doel van ons initiatief is het opzetten van een leerlijn wereldburgerschap/internationalisering d.m.v. het

UNESCO programma. Ons onderzoek werd deels gefinancierd uit een subsidie voor Academische Opleiding Scholen. Voor het in de praktijk brengen van ons werk is echter ook tijd en geld nodig.Concreet willen we het UNESCO programma gaan coördineren binnen onze school waarbij we gaan zorgen dat er een leerlijn wordt opgesteld rondom de 4 UNESCO thema’s wereldburgerschap, vrede en mensenrechten, duurzaamheid en intercultureel leren. Daar horen vakinhoudelijke, vakoverstijgende en extra-curriculaire activiteiten bij.

Onze school is op dit moment aan het fuseren met een andere school en het curriculum wordt vanaf de brugklas herzien. Dit is dus het uitgelezen moment om een leerlijn rondom wereldburgerschap en internationalisering op te zetten.