Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Innoveren... een vak apart!

Laatst bijgewerkt op:

;Op de Apollo 11 willen we een onderwijsconcept ontwikkelen en realiseren waar kinderen worden aangesproken op hun autonome vaardigheden, intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid. Kinderen worden meer eigenaar van hun eigen leerproces en leren de juiste onderzoeksvragen te stellen. Er ontstaat een concept met een duidelijke structuur binnen de school. In de pilots (praktijk verbonden aan theorie) staat het werken met 21st century skills centraal en wordt zelfstandigheid en zelfsturing gestimuleerd. Er ontstaat een concept met een duidelijke structuur binnen de school. In die structuur wordt vakoverstijgend gewerkt.;De doelstelling is inspirerend onderwijs ontwikkelen en realiseren. Het onderwijs op de Apollo 11 is innovatief (onderwijs2032, 21st century skills) en staat in de wereld van nu. M.a.w.: We bieden onderwijs dat aansluit op de nieuwsgierigheid en leergierigheid die kinderen van nature hebben en willen ze op die manier op hun eigen manier laten excelleren. In ons onderwijs willen we kinderen laten leren door te onderzoeken, te ontwerpen en te ervaren. De te realiseren proeftuinen zijn op basis van thema’s en stimuleren zelfstandigheid en zelfsturing (autonome vaardigheden). Binnen de thema’s is er aanbod op het gebied van natuur & technologie, mens & maatschappij en taal & cultuur (onderwijs2032). In ieder thema wordt het aanbod ingevuld met nadruk op de 21st century skills. In ons team missen we nu de kennis, de verbinding van de theorie aan praktijk en voorbeelden uit good-practices. De nadruk in deze schoolontwikkeling zal liggen op het vergroten van kennis binnen het team en op het coachen van het verbinden van theorie aan de praktijk om doelgericht te kunnen werken aan dit concept. Om deze vernieuwing door te voeren en te implementeren is het essentieel dat hier een goede begeleiding en coaching op zit. Ik zou mezelf graag meer persoonlijk ontwikkelen op dit gebied. Ik wil leren hoe ik het verandertraject vorm kan geven en kan begeleiden/coachen. Ook zou ik graag inspiratie op doen op andere scholen en die ideeën/inspiratie vervolgens delen met mijn team. Het team neem ik mee in deze ontwikkeling door met regelmaat in overleg met de clusters in overleg te gaan om te kijken waar we staan en wat de vervolgstappen zijn.