Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Individuele worsteling naar collectieve uitdaging

Laatst bijgewerkt op:

;De leraren van cluster 5/6 en 7/8 willen taal onderwijzen binnen een betekenisvolle context en niet (meer) als losstaande vakken met verschillende contexten. De bedoeling is om de Taalleerlijnen in te zetten in onze wereldoriëntatie thema’s. Vol goede moed zijn de leraren van start gegaan, maar kunnen we deze individuele worsteling omzetten naar een collectieve uitdaging?;Innoveren aan de hand van het Collectief leren model van Castelijns, Koster & Vermeulen (2009) is voor veel leraren op OBS Tuindorp nieuw. Door bewust en systematisch te werken met het collectief leren model willen we minder snel vervallen in individuele worstelingen. Tijdens deze innovatie fungeer ik als kartrekker om collega’s te begeleiden in het eigenaar worden van dit nieuwe Collectief leren proces. Het collectief leermodel bestaat uit een cyclus van zes stappen (1. ambitie ontwikkelen, 2. informatie verzamelen, 3. informatie intepreteren, 4. concequenties verbinden, 5. acties uitvoeren, 6. product en proces evalueren) die om een daadwerkelijke verandering te laten plaatsvinden allemaal doorlopen moeten worden. De leraren van de clusters 5/6 en 7/8 vormen samen een professionele leergemeenschap (PLG) (Lieskamp, 2013, Verbiest, 2012). Het vraagt naast tijd en ruimte een professionele houding van de leraren om de stappen van het collectief leermodel te kunnen doorlopen. De PLG komt 2 keer per maand bij elkaar voor groot overleg en 2 keer per maand voor een cluster overleg. Daarnaast zal de LOF aanvrager als teacher leader de PLG begeleiden en aansturen. De teacher leader bewaakt en begeleidt het proces, zorgt voor de voorbereidingen voor de overleg momenten en is inzetbaar om de PLG leden over te nemen voor de klas. Tien leraren van OBS Tuindorp gaan ervaren wat collectief onderzoek doen is en wat het met zich meebrengt. Door de innovatie collectief te laten verlopen hopen we dat de innovatie wordt gedragen door de leraren. Collectief onderzoek doen is voor de meeste PLG leden een nieuwe manier van innoveren. We hopen meer draagvlak te creëren doordat iedereen in het proces is meegenomen en er voortdurend afstemming plaats vindt. Door het inzetten van een kartrekker hopen effectiviteit en continue samenwerking te versterken. Daarnaast gaan 168 leerlingen ervaren dat taalonderwijs geen aparte vakken meer zijn maar als rode draad in onze wereldoriëntatie thema's loopt. De vernieuwde manier van samenwerken als PLG en anders vormgeven van taalonderwijs wordt meegenomen naar verschillende netwerken binnen de stichting Primair Onderwijs (SPO). SPO bestaat uit 32 scholen en heeft dit schooljaar 6 netwerk bijeenkomsten, 3 gericht op taalonderwijs en 3 op 21e eeuws leren.