Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

in Dialoog (iD)

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen een grotere groep docenten betrekken bij onze aanpak, waarbij er gezocht wordt naar meer balans tussen de verschillende domeinen van onderwijs. We willen daarnaast een praktische vertaalslag maken naar het handelen in de klas vanuit deze uitgangspunten. We willen in dialoog!;Het doel van dit initiatief bestaat uit 2 hoofdpunten: Docenten werken in samenhang, leggen verantwoording af en zijn voortdurend in dialoog (met elkaar, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden) om kwaliteit van onderwijs te vergroten  Leerlingen ontwikkelen zich op de drie domeinen van onderwijs; kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (Biesta, 2015) Om dit te realiseren gaan we onze huidige werkwijze (zie LOF aanvraag 16-0101) opschalen en doorontwikkelen.  Op dit moment werken we in twee klassen (1x havo2 en 1x havo3) met 15 docenten volgens bovenstaande uitgangspunten.  Enkele kernelementen van de werkwijze die we willen gaan ontwikkelen:  Elke dag wordt het onderwijs verzorgd door 5 of 6 docenten, deze docenten starten de dag samen en bespreken doelen, successen, uitdagingen en actiepunten. De methodiek van bordsessies wordt hiervoor gebruikt.  Collega’s ontwerpen gezamenlijk lessen waarbij formatieve evaluatie en feedback centraal staan, hiervoor wordt naast bestaande praktijkervaringen gebruikt gemaakt van het werk van Hattie, Marzano en Clarke.  Docenten voeren coachingsgesprekken met leerlingen, hiervoor gebruiken we de methodiek van oplossingsgericht werken (Bannink, 2015) en didactief coachen (Voerman & Faber, 2016). Het komend schooljaar willen we onze werkwijze uitbreiden door te werven voor drie brugklassen en tegelijkertijd een doorloop naar de bovenbouw te realiseren.