Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ik gebruik mijn talent en geef dit door

Laatst bijgewerkt op:

;We hebben veel expertise in huis bij zowel leerlingen, docenten én ouders (en de regio) waar we meer gebruik van  willen maken. Door middel van workshops/cursussen geven/volgen als leerling/docent/ouder/iemand uit de regio zetten we in op talenten in meest brede zin. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van onze leerlingen toenemen.;Doelen zijn:  - Talenten van leerlingen (ook de talenten die volledig los staan van wat op school geleerd wordt) en docenten worden ook school-overstijgend herkend en erkend;  - Leerlingen, docenten, ouders (en later de regio) leren en werken op een andere manier samen, waardoor de  relatie versterkt wordt (wat o.a. het leren in de lessen weer bevordert);  - Docenten kunnen al hun talenten kwijt, betrokkenheid bij de school en bij elkaar zal toenemen;  - We voorzien in een behoefte aan naschoolse activiteiten, waar we nog niet eerder tijd aan hebben kunnen  besteden;  - Door het samenwerken van leerlingen, docenten, ouders en regio zullen we allemaal een ontwikkeling  doormaken in burgerschap en maatschappelijk bewustzijn;  - Ouderbetrokkenheid wordt vergroot, ouders kunnen als aanbieder of deelnemer een rol spelen (zelfs met hun  kind iets doen, wat ook de ouder-kind relatie versterkt). Ouders geven aan betrokkenheid te missen bij de school  ten opzichte van het PO, dus ook hier voorzien we in een behoefte.  Werkwijze:  - We inventariseren bij leerlingen en docenten (en later bij ouders en regio) wat hun talenten en behoeften zijn (tot  de herfstvakantie);  - We organiseren een eerste ronde workshops/cursussen tussen herfst en kerst;  - We evalueren en inventariseren weer.