Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

ICT voor je laten (samen) werken - de pitch

Laatst bijgewerkt op:

Mijn naam is Roel de Graaf. Ik ben leerkracht op Sterrenschool EigenWijs in Middelaar. Een kleine school met 56 leerlingen. Onze school is dit schooljaar gestart met het concept Sterrenschool. Een onderdeel van dit concept is dat kinderen hun eigen leerroute volgen om recht te doen aan hun verschillen . Dit betekent dat een kind met taal in een andere jaargroep kan zitten dan met rekenen.   Onze school is een kindcentrum waarbij gewerkt wordt met verschillende disciplines. Binnen ons gebouw zit de buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en een klas voor meervoudig gehandicapte kinderen. Om goed te kunnen samenwerken en voordelen uit elkaars expertise te halen dient er een goede communicatie te zijn. Met mijn rol als ICT-coördinator en affiniteit voor ICT en onderwijsvernieuwing wil ik onderzoeken welke rol ICT kan hebben bij de volgende twee onderdelen: - Kinderen kunnen monitoren, bijsturen en evalueren om hun eigen leerroute te laten volgen - Een communicatieplatform neerzetten om ervoor te zorgen dat de lijntjes tussen alle werknemers van het kindcentrum kort zijn. Nadat ik vooronderzoek heb gedaan om te bekijken of er een bedrijf is dat ons kan helpen bovenstaande doelen te realiseren, ben ik terecht gekomen bij Schoolpoort. Een bedrijf dat een digitale platform aan het ontwikkelen is in samenwerking met pilotscholen om o.a. het  werken met eigen leerroutes te realiseren. Samen met Schoolpoort ga ik hun product bij ons op school implementeren, uittesten en reflecteren.

Mijn behoefte aan hulp ligt vooral bij de implementatie van een onderwijsvernieuwing en de focus te houden op het doel.

;None;None