Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Het Talentlab

Laatst bijgewerkt op:

;Het ontwikkelen van een Talentlab met een aanbod van motiverende, activerende, ervaringsgerichte, praktische opdrachten aansluitend bij de belevingswereld en het profiel van leerlingen in de bovenbouw (groep 6,7 en 8) met een TIQ ?85, bij de laagste 10% scorend op rekenen en/of begrijpend lezen van CITO met als uitstroomperspectief Praktijkonderwijs;Er drie hoofddoelen voor het initiëren van het Talentlab: 1.Het praktisch begaafde kind krijgt een passend onderwijsaanbod dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoeften. 2.Er ligt een doorgaande lijn binnen basisschool Wereldwijs hoe wij effectief onderwijs bieden aan leerlingen met dit profiel. 3.Basisschool Wereldwijs verbreedt de basisondersteuning/lichte ondersteuning door concretisering van inhoudelijke en persoonlijke aanpak om latere uitval te voorkomen. Het Talentlab in een nieuw initiatief om bovenstaande doelen te realiseren. De leerlingen deelnemend aan het Talentlab krijgen op een vast dagdeel per week een passend aanbod, instructie en begeleiding op maat. De opdrachten zijn te relateren aan domeinen, die voortkomend zijn uit het VO. Dit zijn: •BWI: bouwen, wonen en interieur •Groen •PIE & techniek: produceren, installeren en energie •Zorg en welzijn •Horeca •Detailhandel en mode Daarnaast is er voor deze kinderen coaching nodig op sociaal-emotioneel gebied en versterking communicatieve vaardigheden. De groepsgrootte zal maximaal bestaan uit 15 leerlingen en deze worden ondersteund door een leerkracht en onderwijsassistent. Daarnaast worden deskundige vrijwilligers ingezet die specifieke kennis hebben van eerder genoemde domeinen. Tevens wordt gebruikt van echte werkervaringsplaatsen waar leerlingen kennis en ervaring van een specifiek domein op kunnen doen.