Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Het prachtige risico van avontuurlijk onderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Het laten functioneren van een professionele leergemeenschap (PLG) als een doelgerichte samenwerkingscultuur in het belang van het ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht (OGO) leren. Deze PLG beoogt het ontwikkelen van én het inzicht krijgen in de inter- en intra persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen en leerkrachten, vormgegeven met behulp van ‘adventure’ modules.;Doel: Betekenisvolle leersituatie uitbouwen zodat leerlingen en leerkrachten een verdiepend inzicht krijgen in de karakterkrachten van zichzelf en die van de ander en hoe ze deze krachten in kunnen te zetten.  Resultaat: Door leerkrachten ontworpen adventure based modules, die bijdragen aan de ontwikkeling van de growth mindset; een accurater zelfbeeld, zelfvertrouwen, persoonlijke effectiviteit, leiderschapskwaliteiten en veerkracht van leerlingen en leerkrachten.  Werkwijze:  Middels een projectmatige aanpak wil ik als projectleider een community  of practice (PLG) opzetten. Binnen afspraken over resultaten, tijd, geld en kwaliteit, willen we komen tot een collectief creërend proces middels de volgende projectfasering:  1 Initiatiefase: verbreding,  2. Definitiefase: verdieping  3. Uitvoeringsfase: verankering  4. Afsluitingsfase: evaluatie   Initiatiefase:  Doel: Gedeelde visie ontwikkelen van doelen, resultaten en consequenties.  Resultaat: een projectbrief met opbrengsten.  Duur: 2 maanden.  Definitiefase: De omschrijving van het projectresultaat staat centraal. Probleemstelling, aanleiding, doelstelling, resultaat, afbakening, effecten, gebruikers, randvoorwaarden en de relatie van het project komen hierbij aanbod en mondt uit in een 'projectdoel'.  Duur: 4 maanden Uitvoeringsfase (pilots): Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van lessen en delen van het curriculum door de community of practice, m.b.v. lesson study.  Duur: 8 maanden Afsluitingsfase: Er wordt geëvalueerd op doelen en een leerlijnplan opgesteld.  Duur: 3 maanden