Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Het Cultuurdomein van het eindexamen Chinees

Laatst bijgewerkt op:

;Hoewel het vak Chinese Taal en Cultuur een eindexamenvak is, is er voor het verplichte Cultuurdomein géén leer- en toetsmateriaal beschikbaar. Ik wil dit samen met andere docenten gaan ontwikkelen op een innovatieve en vakoverstijgende manier, met als doel: kwaliteit waarborging. Het vak Chinees vraagt hierom!;Doel: uitdagend, creatief en kwalitatief (digitaal) leer- en toetsmateriaal voor het domein Chinese Cultuur van het vak Chinese Taal en Cultuur ontwikkelen, dat vakoverstijgend kan worden gebruikt. Het materiaal, gebaseerd op kennis van de Chinese cultuur en samenleving, heeft als overkoepelend leerdoel: het bijdragen aan de (inter)culturele competentie van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Docenten Chinees zijn vaak éénpitters, werkzaam op meerdere scholen, met chronisch tijdgebrek. Doel van het ontwikkelen van leer- en toetsmateriaal is dan ook kwaliteit waarborging van het vak en werkdrukvermindering voor deze docenten. Werkwijze: Een groep van 7 docenten Chinees, Geschiedenis en Maatschappijleer, Aardrijkskunde en Economie, en een docent interculturele communicatie, zal samen materiaal ontwikkelen. Door ervaring en kennis te delen, zal 1+1=3 worden. Het materiaal zal gebaseerd zijn op de methode van onderzoekend leren. Ook wordt het attractief door veel beeldmateriaal. Tijdens 2 studiedagen zal het materiaal gedeeld en doorontwikkeld worden met een groep docenten. Het eindproduct zal bestaan uit een openbare digitale kennisbron en een voor docenten toegankelijke database met opdrachten en toetsen, te gebruiken voor het schoolexamen Chinese Cultuur.