Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

HET BREKEN VAN MUREN INTEGRATIE VAN LOOPBAANORIENTATIEBEGELEIDING (LOB IN HET VAK MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN (MAW)

Laatst bijgewerkt op:

;Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft het Carolus Clusius College geen decanaat meer. De mentoren helpen de leerlingen met het maken van hun studiekeuze. Dit is geen eenvoudige taak en vraagt veel de mentor. Naast (andere) gespreksvaardigheden vraagt het veel kennis en inzicht van de mentoren over het vervolgonderwijs. Een verandering als deze kun je zien als een bedreiging maar dit past niet bij onze manier van denken. Vanuit deze verandering willen wij vooruit en daarom zijn wij gekomen tot dit plan en de subsidieaanvraag voor het Leraar Ontwikkel Fonds (LOF). Het is naar ons idee bijzonder dat LOB wordt gezien als een apart vakje in de schoolloopbaan en dit willen wij doorbreken. Door het vak maatschappijwetenschappen te koppelen aan een gepersonaliseerd mentoraat wordt een begin gemaakt met het continu bijhouden van een database van decentrale selectie-eisen op hbo’s en worden de leerlingen vakinhoudelijk en qua output actief gecoacht in hun voorbereiding op de decentrale selectie. Daarnaast worden de leerlingen zo ook concreet en praktisch begeleid in het ontwikkelen van de voor het hbo vereiste vaardigheden.Ons voorstel past binnen het schoolbeleidsplan. Op pagina 5 van het schoolbeleidsplan is het volgende citaat te lezen:Persoonlijke begeleidingHet CCC start met een doorlopende lijn van mentoraat en LOB activiteiten op basis van de doelen die door teamleiders zijn geformuleerd. Deze leerlingbegeleiding door mentoren zal het gepersonaliseerde leren ondersteunen en het leren steeds persoonlijker maken. Een goed contact tussen mentor en leerling is hierbij van groot belang. De mentor is daarnaast ook het contact voor ouders. Als hulpmiddel wordt het digitale portfolio Peppels ingevoerd.In dit stuk pogen wij op een heldere manier de urgentie en kansen aan te tonen van dit plan. Wanneer er onduidelijkheden zijn dan horen wij dit graag. Voor de helderheid: Financiering van dit plan zal compleet geschieden door het Leraarontwikkelfonds en derhalve is het voor het Carolus Clusius College een budgetneutrale opdracht. ;Vanaf cursusjaar 2017-2018 heeft het ministerie van OCW de selectie van studenten vrijgegeven voor hbo en wo-instellingen. De eisen voor deze decentrale selectie verschillen per instelling en studierichting. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op deze selectie wordt de vakinhoud van maatschappijwetenschappen gepersonaliseerd gekoppeld aan studierichting en outputcriteria van de onderwijsinstelling. Door dit traject in jaar 1 in te zetten in de vrij kleine en overzichtelijke populatie van havo 5 kan een succesvolle pilot uitgevoerd worden die in de jaren daarna breder in havo 5 en in vwo 6 uitgerold kan worden.