Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Het 4 ogen principe

Laatst bijgewerkt op:

; Een groepsleerkracht en een onderwijsassistent werken optimaal samen om kinderen nog beter te begeleiden. Het werken met het 4 ogen principe is daarnaast een realistische praktische manier om in de eigen onderwijsspiegel te kijken, wat zo belangrijk is bij het begeleiden van kinderen. Door samen te kijken, te delen, elkaar aan te vullen en met elkaar de professionele dialoog aan te gaan kun je meer en beter kinderen begeleiden. Een groep kinderen begeleiden doe je met het principe van wederkerigheid. Je hebt elkaar nodig om te kunnen ontwikkelen. Het 4 ogen principe is een vorm van begeleiden om ook passend onderwijs beter gestalte te geven. Ervaring heeft al geleerd dat het werkt!;Het doel en betekenis van het vier-ogenprincipe is, het creëren van een open aanspreek- en samenwerkingscultuur in de groep op de basisschool tussen de groepsleerkracht en de onderwijsassistent, zodat de kinderen nog beter kunnen worden begeleid. Meer handen in de klas zorgen voor meer rust, aandacht voor de kinderen, relaxter collega’s en er kunnen opvallende kinderen op de bassischool blijven, die anders hadden moeten worden doorverwezen naar het SBO of SO. Kortom de kwaliteit van het onderwijs heeft meer ruimte om te groeien. De samenwerking tussen de onderwijsassistent en de groepsleerkracht verloopt nog divers. Er is winst te halen door de samenwerking beter te laten verlopen. Dit vraagt om nader onderzoek.

  • Hoe verloopt de samenwerking?
  • Wat werkt goed en wat moet je niet doen?
  • Hoe kunnen we een praktische handleiding realiseren waar iedereen van de school wat aan heeft?
  • Wat kunnen 4 ogen meer zien en hoe kunnen vervolgens meer handen in de praktijk een positieve bijdrage leveren aan de toenemende diversiteit met passend onderwijs.