Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Het 4 ogen principe Hoe kunnen de groepsleerkrach

Laatst bijgewerkt op:

;Als groepsleerkracht samen met de onderwijsassistent de groep zo optimaal mogelijk begeleiden. 4 ogen kijken, signaleren, praten en vooral 2 paar ogen delen, bespreken samen ervaringen van het begeleidingsproces van de groep. Elkaar triggeren om samen sterker te zijn bij het zo optimaal mogelijk begeleiden van een groep unieke kinderen.;Het doel en betekenis van het vier-ogenprincipe is het creëren van een open aanspreek- en samenwerkingscultuur in de groep op de basisschool de Reinbôge tussen de groepsleerkracht en de onderwijsassistent, zodat de kinderen nog beter kunnen worden begeleid. Nu we meer onderwijsassistenten in de groepen hebben, ervaar ik meer rust in de groepen,  meer aandacht voor de kinderen, relaxter collega’s en we hebben nu letterlijk kinderen op de basisschool kunnen houden die we anders hadden moeten door verwijzen naar het SBO of SO.  Kortom ik zie de kwaliteit van het onderwijs groeien.  Daarnaast zie en ervaar ik dat de samenwerking tussen de onderwijsassistent en de groepsleerkracht nog te divers verloopt. Er is winst te halen door de samenwerking beter te laten verlopen. Dit vraagt om nader onderzoek in de praktijk.  •Hoe verloopt de samenwerking?  •Wat werkt goed en wat moet je niet doen?  •Hoe kunnen we een praktische handleiding realiseren waar iedereen van de school wat aan heeft?  •Wat kunnen 4 ogen meer zien en hoe kunnen vervolgens meer handen in de praktijk een positieve bijdrage leveren aan de toenemende diversiteit met passend onderwijs.