Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Handel en verkoop Praktijkonderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Bepaalde onderdelen uit Handel en Verkoop komen her er der verspreid wel aan de orde op school. Met het ontwikkelen van het vak handel en verkoop voor praktijkonderwijs wil ik de leerlingen meer uitstroommogelijkheden bieden.;Doel van de aanvraag:  a. Leerlingen van het praktijkonderwijs die een uitstroomprofiel moeten kiezen hebben meer keuzemogelijkheden dan nu.  b. Leerlingen die uitstromen uit het praktijkonderwijs hebben een grotere kans om werk te vinden dan nu.  c. Het onderwijs op het praktijkonderwijs wordt veelzijdiger dan nu.  Werkwijze:  a.Ik ontwikkel het nieuwe curriculum (voor ons) vak handel en verkoop in nauw overleg met bedrijven in de omgeving van de school.  b.Vanuit het curriculum zoek ik de lesmateriaal wat passend is voor het praktijkonderwijs.  c.Zo nodig maak zelf aanvullend lesmateriaal om de theorie zo praktisch mogelijk aan te bieden  d.Omdat verschillende vaardigheden die leerlingen moeten leren moeilijk in simulatie kunnen worden aangeboden wil ik graag dat leerlingen bepaalde vaardigheden in de winkels in de buurt kunnen oefenen. Daarvoor is het nodig ook mensen uit verschillende winkels in het project worden betrokken.  e.Ook zullen wij als docenten in de praktijk mee leren.  f.Hierdoor zal de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt worden bevorderd.  g.Bij die ontwikkeling wil ik zoveel mogelijk theorie en praktijk integreren.  h.Ook is het van belang dat ik overleg heb met het mbo, voor de aansluiting