Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Groeien naar de wetenschap

Laatst bijgewerkt op:

;Met een groep docenten uit verschillende vakgebieden willen we een vakoverstijgende en doorlopende leerlijn wetenschapsoriëntatie voor de bovenbouw ontwikkelen. Deze leerlijn heeft als hoofddoel leerlingen middels betekenisvolle opdrachten bekend te maken met (pre)wetenschappelijk denken en daarbij behorende vaardigheden. Een belangrijk nevendoel is de ontwikkeling van eigen interesses, competenties en talenten.;We willen dat leerlingen na het doorlopen van de leerlijn wetenschapsoriëntatie beschikken over de brede (onderzoeks)vaardigheden die hen in staat stellen interdisciplinaire en complexere opdrachten op een gestructureerde wijze aan te pakken en op niveau te volbrengen. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Daarnaast vinden we het belangrijk om binnen deze prewetenschappelijke vorming aandacht te besteden aan persoonsvorming. Tijdens het doorlopen van het onderzoeksproces willen we leerlingen dus gestructureerd laten nadenken over interesses, talenten en competenties, tevens van belang voor hun oriëntatie op het wetenschapsveld. Om dit te bereiken willen we een interdisciplinair vak ontwikkelen voor klas 4/5 waarin projectonderwijs centraal staat (leerdoelen o.b.v. SLO: Onderzoek in 6 stappen, 2017). Dit moet uitmonden in een goed doordacht profielwerkstuk in klas 6. Dit vak zou wekelijks ingeroosterd worden om de continuïteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat leerlingen niet enkel incidenteel met deze vaardigheden en persoonlijke ontwikkelingen bezig zijn, al moeten de mogelijkheden hiervoor praktisch nog verder onderzocht worden. Leerlingen werken aan grote, authentieke onderzoeksopdrachten waarbinnen ze verschillende rollen aannemen (organisator, creatieveling etc.) waar ze op reflecteren middels een persoonlijk ontwikkelplan en die hen helpen hun interesses en groeimogelijkheden te bepalen.