Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

GROEIEN door WOW!ervaringen!

Laatst bijgewerkt op:

Het woord WOW!ervaringen spreekt ons aan en is afkomstig van Anne Bamford. Zij pleit dat iedereen momenten mag ervaren waarin ONTDEKKING en EUFORIE samen gaan. Deze WOW!ervaringen vergroten en verrijken je wereld; ze laten je GROEIEN! Als cultuurcoördinator zie ik een mooie kans om vakken, vaardigheden en mensen te verbinden en cultuureducatie in te zetten om te ontdekken wie we zijn en wat we kunnen. Elk teamlid gaat vanuit een culturele discipline waarin hij vaardig is alle kinderen van onze school begeleiden tijdens WOW!middagen. We delen onze ervaringen en brengen deze in beeld. We vragen ook experts op het gebied van cultuureducatie om activiteiten te ontwerpen en mogelijk komen we ook tot een werkwijze die houvast geeft in het ontwerpen van activiteiten waarin culturele competenties gekoppeld zijn aan andere vakgebieden, zodat ieder kind op veel verschillende gebieden zijn talent kan ontwikkelen. We willen daarbij als leerkracht van een sturende naar een coachende rol. Door middel van het delen van ervaringen  van kinderen en teamleden, het ontwikkelen van een KIJKwijzer met leerkrachtvaardigheden, elkaar observeren en het lezen van literatuur willen we komen tot het organiseren van WOW!podiums waar teamleden en kinderen letterlijk een podium krijgen om hun talenten te tonen. De eerste WOW!middagen hebben al plaatsgevonden. We gaan uitproberen, ervaringen delen, aanpassen en genieten. Daarbij heb ik feedback nodig van mijn collega's, de kinderen en begeleiding van mijn LOFgroep. Jeannette Willemse, groepsleerkracht van stamgroep 1-2-3, lees- en cultuurcoördinator van Brede Dorpsschool St Jan in Oosteind;None;None